Siirry sisältöön

Ylikotoaikaiset maahanmuuttajat

Suomen kielen ja perustaitojen koulutus kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille

HEO käynnistää syyslukukaudella 2023 koulutuksen kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujalle maksuton. Koulutus vastaa pääkaupunkiseudun ylikotoaikaisten tarpeisiin.

Aika

Koulutus ja jaksottuu vuonna 2023 seuraavasti:

  • 17 viikkoa, alkaen 17.8. ja päättyen 15.12.2023.

Koulutus toteutetaan iltapäivisin maanantaista perjantaihin klo 14.00-17.15. Opiskelu on osa-aikaista enintään 20 tuntia viikossa.

Hakeminen

Opintoihin on jatkuva haku. Hakemus tehdään netissä.

Sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa suomen kielen opinnoissa, työssäkäynnin alkuvaiheessa ja työelämässä. Hanke vahvistaa osallistujien perustaitoja mm. luku- ja kirjoitustaitoa, numeerisia taitoja, tietoteknistä ongelmanratkaisutaitoa ja vuorovaikutustaitoja.

Opiskelijoiden tarpeet kartoitetaan heidän aloittaessaan. Heidän kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelussuunnitelma (hops). Koulutus pyritään sopeuttamaan opiskelijoiden taitoihin ja tarpeisiin sopivaksi. Koulutuksen lopulla opiskelijaa tuetaan jatkopolutuksessa. Opetussuunnitelmien kehittämisen taustalla on valtakunnalliset vapaan sivistystyön luku- ja kirjoitustaidon sekä kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet.  

Koulutus tähtää suomen kielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseen. Tällä kurssilla suomen kielitaidon lähtötaso on A1.1. Kielitaidon tavoitteena on saavuttaa B-taso. Osallistujien kielitaidon kehittymistä seurataan ja arvioidaan koulutuksen aikana ja sen jälkeen.

Lisätiedot

Vastaava S2-opettaja Tomoko Yatagai, 050 462 0713 tai tomoko.yatagai@heo.fi