Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus

Maahanmuuttajien toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Opiskeluaika ja kopo-numerot

Kevätlukukausi: 8.1.-24.5.2024

  • Kopo-numero K05735 (lähtötaso 0 / LK 1)
  • Kopo-numero K05736 (lähtötaso A1.1 / LK 2)

Kesäkurssi: 27.5.-14.6.2024

  • Kopo-numero K05966 (lähtötasot 0 ja A1.1.)

Opetus pääsääntöisesti ma-pe klo 8–13 välisenä aikana. Koulutus sisältää valinnaisia iltaopintoja.

Hakeutuminen

Lukupalveluohjauksen kautta (Helsingin työllisyyspalvelut / Stadin osaamiskeskus)

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. Opiskelijoiden suullinen suomen kielen taitotaso voi olla nolla.
Osallistumisen ehtona on, että koulutuksen tulee sisältyä opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan.

Koulutuksen tavoitteet

Suomen kielen opinnot

Suullisen ja kirjallisen suomen kielen toiminnallinen harjaannuttaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen perusaineksen (kirjaimet, tavut, äänteet, numerot, lauseen muodostus) oppiminen. Opiskelijoiden opiskelumotivaation kehittäminen myönteisten opiskelukokemusten myötä. Toiminnallisuus toteutuu mm. musiikin, valokuvauksen, kuvataiteiden ja draaman keinoin.

Yhteiskuntataitoihin ja kulttuurin tuntemukseen liittyvät opinnot

Koulutuksen tavoitteena on osallistujien aktiivisen kansalaisuuden sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallisuuden vahvistaminen. Koulutusosioissa keskitytään harjoittamaan suomen kieltä toiminnallisesti. Arjen vuorovaikutustilanteet ja alkavan luku- ja kirjoitustaidon harjaannuttaminen käytännön tilanteissa. Osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua ohjatusti lähiympäristössään eri järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Osallistujat rakentavat järjestöissä sosiaalisia verkostoja ja harjoittelevat suomen kieltä yhdessä tekemisen kautta. 

Mahdolliset jatkopolut

Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma opintoihin ja kohti työelämää. Ensimmäisen koulutusjakson jälkeen on mahdollista jatkaa seuraavalla koulutusjaksolla ja vahvistaa suomen kielen osaamista.

Mikäli opiskelija ei korkean iän tai muun syyn takia ole hakeutumassa opintoihin tai työelämään, hänen henkilökohtaisessa jatkosuunnitelmassaan kuvataan, miten hän jatkossa edistää kotoutumistaan ja kansalaiseksi kasvuaan.

Lisätietoja

Koulutus on Opetushallituksen laatiman Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaista. Sen tuottaa HEO kansanopisto. Koulutuksen järjestäjä tulee kirjata opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan.

Opetuspaikka

HEO, Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki sekä toiminnallista opiskelua eri puolilla pääkaupunkiseutua.
Koulutus ei sisällä mahdollisuutta majoittua oppilaitosten asuntolassa.

Ota yhteyttä

Tomoko Yatagai
050 462 0713
tomoko.yatagai@heo.fi