Siirry sisältöön

Oikeustiede

Hae koulutukseen

Aloita oikeustieteen opiskelu HEO-kansanopistossa!

Oikeustieteen opintolinjalla voit opiskella avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja ja valmentautua oikeustieteellisten tiedekuntien valintakokeeseen. Opintojen tavoitteena on hallita oikeustieteen pääsisällöt ja peruskäsitteet. Lukuvuosi valmentaa yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin ja myöhempiin tutkinto-opintoihin. Lukuvuosi HEOssa on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea.

Opintojen sisältö

HEOn Oikeustieteen opinnoissa käydään monipuolisesti läpi oikeustieteen perusteita, käytännön sovelluksia ja harjoitustehtäviä sekä luku- ja vastaustekniikkaa. Lukuvuoden aikana suoritetaan Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja. Kevätlukukaudella keskitytään valintakoekirjallisuuteen ja luku- ja vastaustekniikkaan. Lukuvuoteen sisältyy vierailukäyntejä oikeuden alalla toimitoimiviin kohteisiin. Keväällä on myös mahdollisuus tutustua työelämään ohjatun harjoittelun avulla. HEO lukuvuosi on mainio tapa aloittaa opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Turun avoimen yliopiston oikeustieteelliset opintoihin sisältyvät jaksot:

Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Luodaan yleiskatsaus oikeudellisiin käsitteisiin ja perehdytään eri oikeudenalojen peruskysymyksiin sekä perusterminologiaan.

Hallinto-oikeus 7 op

Opiskellaan mm. julkishallinnon tehtäviä, toimintaa, rakennetta ja hallinnon asiakkaiden oikeussuojaa.

Kansainvälinen oikeus 6 op

Perehdytään mm. kansainvälisen oikeuden luonteeseen ja osa-​alueisiin sekä oikeuteen globaalien hallintajärjestelmien työkaluna. Jaksossa tutustutaan myös kansainvälisen oikeuden lähteisiin ja perusoppeihin sekä kansainvälisen oikeuden soveltamiseen.

Valtiosääntöoikeus 7 op

Tutustutaan valtiosääntöön ja perustuslakiin sekä oikeusnormien hierarkiaan. Käydään läpi valtiojärjestyksen perusteet, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema sekä tuomiovallan käytön perusteet. Tutustutaan EU:n oikeusjärjestelmiin.

Oikeushistoria 6 op

Muodostetaan kokonaiskuva eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Debattikurssi.

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Kurssilla perhe-​ ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite-​ ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Perhe – ja jäämistöoikeuden kurssin osa-​alueita ovat parisuhdeoikeus, lapsi-​ ja edunvalvontaoikeus, perintö-​ ja testamenttioikeus sekä kansainvälinen perhe-​ ja jäämistöoikeus.

Eurooppaoikeus, 6 op

Euroopan integraation historia, EU:n toimielimet ja lainsäädäntö,välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu, perusoikeudet, ennakkoratkaisupyynnöt, suorat kanteet, tavaroiden vapaa liikkuvuus, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus.

Lukuvuosimaksuun sisältyy opetuksen, oppitunneilla jaettavan opetusmateriaalin ja avoimen yliopiston kulut. Opiskeluun sisältyy myös yksi lämmin ateria lähiopetuspäivinä arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.

Ota yhteyttä

Opintotoimisto
(09) 7742 420
heoinfo@heo.fi

Markus Majava
Opintolinjan johtaja
050 388 1625
markus.majava@heo.fi

Hae koulutukseen

HEOn lukuvuosi ja hinta

Haku lukuvuodelle 2024-2025 on nyt auki!

Lukuvuoden 2024-2025 opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 ja päättyvät keskiviikkona 28.5.2025.
Hae opiskelijaksi hakulomakkeella.

Lukuvuoden kokonaishinta on 3550 € sisältäen 160 € kirjautumismaksun. Opiskelumaksu voidaan maksaa myös erissä. Kirjautumismaksu peritään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ennen opintojen aloittamista. Tutustu opiskelun hinnastoon tästä.

Opintovuosi HEO kansanopistossa

  • Opiskelet päätoimisesti ja olet oikeutettu hakemaan Kelan opinto- ja asumistukea.
  • Kaikkina lähiopetuspäivinä yksi lämmin ateria viihtyisässä opiskelijaravintolassamme. Asuntolan asukkaille kuuluu lisäksi aamupala sekä toinen lämmin ateria.
  • Opintovuosi HEOssa ei vaikuta paikkaasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
  • Lukuvuosi HEOssa ei kuluta myöhempää korkeakouluopiskelijan opintotukikiintiötäsi.

Säilytä paikkasi ensikertalaisuuskiintiössä

Mikäli tulevaisuudessa haet korkeakouluun, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi HEOssa.

HEO pidättää oikeuden kurssien muutoksiin.