Siirry sisältöön

Opistovuosi oppivelvollisille

Hei Oppivelvollinen!  Vietä elämäsi paras kouluvuosi soitellen ja maalaten.

Maksuton mahdollisuus opiskella Suomen suosituimmassa kansanopistossa. Uppoudu omaan alaasi koko vuodeksi Helsingin Kalliossa. Tarjolla toiminnallinen lukuvuosi musiikin ja kuvataiteen maailmoissa.

Hakeminen

 • Lukuvuoden 2023-2024 opinnot alkavat 21.8.2023 ja päättyvät 10.5.2024.
 • Koulutukseen voi hakea suoraan HEOn jatkuvassa haussa:

Huomaathan, että opistovuosikoulutukseen hakiessasi sinun tulee valita hakulomakkeelta Opistovuosi oppivelvollisille koulutus.

Kenelle

Laajennettu oppivelvollisuus tuli voimaan 1.1.2021 lähtien. Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka saavat tai ovat saaneet peruskoulunsa päättötodistuksen keväällä 2023 tai sitä ennen. Oppivelvollisia ovat pääosin vuosina 2006 ja 2007 syntyneet nuoret.

Sisällöt

Oppivelvollisuuskoulutus kestää 34 opiskeluviikkoa. Syyslukukausi alkaa maanantaina 21.8.2023 ja päättyy keskiviikkona 20.12.2023. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2024 ja päättyy perjantaina 10.5.2024. Lähiopetus on arkipäivisin maanantaista perjantaihin.
Opistovuosi on laajuudeltaan 53 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua.
Opintosisällöt jakautuvat (1) suuntautumisopintoihin 29 op ja (2) yhteisiin opintoihin 24 op:

1. Suuntautumisopinnot (29 op)

Opiskelija suorittaa suuntautumisopintoina yhteensä 29 op, joissa hän voi mahdollisuuksien mukaan keskittyä tarjolla oleviin painotusalueisiin. Suuntautumisopintojen painotusalueet ovat kuvataide sekä musiikki ja musiikkiteknologia:

Kuvataide

Opiskeluvuoden aikana syvennytään itseilmaisuun kuvataiteen kautta ja rohkaistaan opiskelijaa luottamaan mielikuvituksen voimaan. Omaa tekijäidentiteettiä pyritään vahvistamaan tutkimalla ja etsimällä uusia työtapoja. Lukuvuoden aikana tutustutaan myös perinteisen kuvataiteen reuna-alueisiin, kuten graffitiin taidemuotona. Opiskelija saa perustan oman taiteen tekemiselle tulevaisuudessa.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa erilaisia kuvataiteen työtapoja.
 • Opiskelija osaa hahmottaa hänen vahvuusalueensa kuvataiteessa.
 • Opiskelija osaa materiaaliopin perusteita.
 • Opiskelija osaa taideteorian perusteita.
 • Opiskelija osaa tuottaa omaa taidetta.

Musiikki ja musiikkiteknologia

Opiskeluvuoden aikana opiskelija tutustuu musiikin eri osa-alueisiin musisoinnista säveltämiseen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus työstää omaa demoa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään laulamalla ja soittamalla. Opiskelija työskentelee yhdessä toisten kanssa ja oppii ymmärtämään erilaisia itseilmaisun tapoja.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa soittaa musiikki-instrumentteja ja lukea musiikkia.
 • Opiskelija osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa bändissä.
 • Opiskelija osaa käyttää laulutekniikoita.
 • Opiskelija osaa studiotyöskentelyn perusteita.
 • Opiskelija osaa tehdä laulujen melodioita ja sanoituksia.

2. Yhteiset opintojaksot (24 op)

Arjen taidot ja elämänhallinta (4 op) – Millainen on minulle hyvä elämä?

 • Opiskelija osallistuu opetukseen henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti.
 • Opiskelija kantaa vastuuta opistoyhteisössä hänelle kuuluvista vastuutehtävistä asianmukaisesti.
 • Opiskelija osaa elää terveellisesti ja toimia kestävän elämäntavan mukaisesti.

Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op) – Oma tapani oppia

 • Opiskelija osaa käyttää kieltä monipuolisesti ja hahmottaa sen avulla maailmaa, muita ihmisiä ja itseään.
 • Opiskelija osaa tuottaa tavanomaisia opiskelun ja työnhaun tekstejä opetuskielellä.
 • Opiskelija osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä jatko-opinnoissa tarvittavalla tasolla.

 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op) – Minä ja muut

 • Opiskelija osaa ilmaista itseään ja esiintyä itselleen luontaisella tavalla.
 • Opiskelija osaa keskustella erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja perustella omat näkemyksensä.
 • Opiskelija osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja eettisesti sosiaalisessa mediassa.

Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisu (4 op) – Pohdin ja ratkaisen

 • Opiskelija osaa perustella asioita ja tekemiään ratkaisuja loogisesti.
 • Opiskelija osaa käyttää matemaattisia ja tilastollisia perustaitojaan ongelmien ratkaisemiseen.
 • Opiskelija osaa etsiä ja löytää erilaisia lähestymis- ja ratkaisutapoja ongelmiin.

 Aktiivinen kansalaisuus (4 op) – Minä ja ympäristöni

 • Opiskelija osaa toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaan.
 • Opiskelija osaa toimia demokraattisen ja tasa-arvoisen kulttuurin mukaisesti lähiympäristössään ja yhteiskunnassa.

Opiskelu- ja urasuunnittelu (4 op) – Katson tulevaisuuteen

 • Opiskelija osaa tehdä opintojaan ja uraansa koskevia valintoja.
 • Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä omia kiinnostuksenkohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan. Opiskelija osaa valmistautua opiskelu- ja työnpaikan hakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Ota yhteyttä

Jarno Paussi
Apulaisrehtori
046 9220 842
jarno.paussi@heo.fi

Opintotoimisto
(09) 7742 420
heoinfo@heo.fi

Jaakko Saarinen
Koulutuksen yhteyshenkilö
050 5134 717
jaakko.saarinen@heo.fi