Siirry sisältöön

Psykologia

Hae koulutukseen

Aloita psykologian opiskelu HEO kansanopistossa!

Kiinnostaako psykologian opiskelu? Haluaisitko ymmärtää paremmin itseäsi ja muita? Tarjoamme HEOn Psykologian linjalla mahdollisuuden opiskella avoimen yliopiston opintoja Helsingin Kalliossa. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa valintakokeisiin. Psykologian opinnot ovat päiväopiskelua arkipäivisin.

Opintojen tavoitteet

Psykologian perusopinnoissa opiskelijat tutustuvat psykologian osa-alueiden teorioihin, tilasto- ja tutkimusmenetelmiin sekä tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelijat oppivat ymmärtämään psykologista tietoa ja käyttämään sitä omia kokemuksia ja arkielämää arvioidessaan.

Opintojen sisältö

Psykologian opintolinjalla opiskelijat voivat suorittaa psykologian perusopinnot sekä toiset perusopinnot, joko kasvatustieteestä tai sosiaalitieteistä. Nämä luetaan pääsääntöisesti tutkintoon kuuluviksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissa. Opintoja voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineopintoina. Lisäksi opinnot antavat hyvän pohjan ylioppilasarvosanan korottamiselle psykologian oppiaineessa.

Näiden opintojen lisäksi linjaan kuuluu koko lukuvuoden kestävä tilastomatematiikan opetus, sekä psykologian alan tutkimuksiin tutustuminen. Molemmat ovat keskeinen osa psykologiaa tieteenä ja niihin perehtyminen tukee opiskelijoita myös mahdollisessa kevään valintakoehaussa.

Lukuvuoden alussa keskustelemme erikseen opiskelijoiden kanssa valinnoista ja laadimme henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, oppimistehtäviä, opiskelua pienryhmissä, lukupiirityöskentelyä ja tenttejä.

Psykologian perusopinnoissa saatavat tiedot antavat hyödyllisiä valmiuksia mahdollisen tulevan psykologin ammatin lisäksi muihinkin ihmisläheisiin ammatteihin, kuten terapeutin tai ohjaajan työhön. Psykologisesta tiedosta on monesti paljon hyötyä ylipäänsä arkielämässä.

Psykologian perusopinnot (25 op)

Tutustutaan psykologian keskeisiin ilmiöihin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Opitaan ymmärtämään psykologista tietoa ja soveltamaan sitä myös omia kokemuksia ja arkielämää arvioitaessa. Opinnot järjestetään yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa. Psykologian perusopintoihin sisältyy seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian perusteet
 • Kehityspsykologian perusteet
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteiden perusopinnoissa tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista sekä kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin, käsitteisiin ja teorioihin. Opinnot järjestetään yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa.

 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia
 • Kasvatuspsykologia
 • Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologian perusopinnoissa muodostetaan kattavaa kuva ihmisen ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisten keskinäisiin suhteisiin liittyvistä kysymyksistä, sekä yhteiskunnan toiminnasta ihmisten muodostamana yhteisönä. Opinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen avoimen yliopiston kanssa.

 • Sosiaalipsykologian perusteet 5 op
 • Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op
 • Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op
 • Ryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vuorovaikutus 5 op
 • Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op

Kevätlukukauden päätteeksi annetaan tukea mahdolliseen valintakoevalmistautumiseen kevään 2025 vaatimusten mukaisesti. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus ohjattuun työharjoitteluun. Opiskelun hintaan sisältyy kaikki maksut ja palvelut. Opiskeluun sisältyy myös yksi lämmin ateria lähiopetuspäivinä arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.

Ota yhteyttä

Opintotoimisto
(09) 7742 420
heoinfo@heo.fi

Jarno Paussi
Opintolinjan johtaja
046 922 0842
jarno.paussi@heo.fi

Hae koulutukseen

HEOn lukuvuosi ja hinta

Haku lukuvuodelle 2024-2025 on nyt auki!

Lukuvuoden 2024-2025 opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 ja päättyvät keskiviikkona 28.5.2025.
Hae opiskelijaksi hakulomakkeella.

Lukuvuoden kokonaishinta on 3550 € sisältäen 160 € kirjautumismaksun. Opiskelumaksu voidaan maksaa myös erissä. Kirjautumismaksu peritään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ennen opintojen aloittamista. Tutustu opiskelun hinnastoon tästä.

Opintovuosi HEO kansanopistossa

 • Opiskelet päätoimisesti ja olet oikeutettu hakemaan Kelan opinto- ja asumistukea.
 • Kaikkina lähiopetuspäivinä yksi lämmin ateria viihtyisässä opiskelijaravintolassamme. Asuntolan asukkaille kuuluu lisäksi aamupala sekä toinen lämmin ateria.
 • Opintovuosi HEOssa ei vaikuta paikkaasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
 • Lukuvuosi HEOssa ei kuluta myöhempää korkeakouluopiskelijan opintotukikiintiötäsi.

Säilytä paikkasi ensikertalaisuuskiintiössä

Mikäli tulevaisuudessa haet korkeakouluun, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi HEOssa.

HEO pidättää oikeuden kurssien muutoksiin.