Siirry sisältöön

Psykologia

Hae koulutukseen

Aloita psykologian opiskelu HEO-kansanopistossa!

Kiinnostaako psykologian opiskelu? Haluaisitko ymmärtää ihmisiä paremmin? Tarjoamme HEOn Psykologian linjalla mahdollisuuden opiskella avoimen yliopiston opintoja Helsingin Kalliossa. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa valintakokeisiin. Psykologian opinnot ovat päiväopiskelua. Opetus on arkipäivisin.

Opintojen tavoitteet

Psykologian perusopinnoissa opiskelijat tutustuvat psykologian osa-alueiden teorioihin, tilasto- ja tutkimusmenetelmiin sekä tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelijat oppivat ymmärtämään psykologista tietoa ja käyttämään sitä omia kokemuksia ja arkielämää arvioidessaan.

Opintojen sisältö

HEOn Psykologian opintolinjalla opiskelijat suorittavat psykologian perusopinnot sekä vapaavalintaiset toiset perusopinnot, joko kasvatustieteestä tai sosiaalitieteistä. Nämä luetaan pääsääntöisesti tutkintoon kuuluviksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissa. Opintoja voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineopintoina. Lisäksi opinnot antavat hyvän pohjan ylioppilasarvosanan korottamiselle psykologian oppiaineessa.

Näiden opintojen lisäksi linjaan kuuluu koko lukuvuoden kestävä tilastomatematiikan opetus, sekä psykologian alan tutkimuksiin tutustuminen. Molemmat ovat keskeinen osa psykologiaa tieteenä ja niihin perehtyminen tukee opiskelijoita myös mahdollisessa kevään valintakoehaussa.

Lukuvuoden alussa keskustelemme erikseen opiskelijoiden kanssa valinnoista ja laadimme henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, oppimistehtäviä, opiskelua pienryhmissä, lukupiirityöskentelyä ja tenttejä.

Psykologian perusopinnoissa saatavat tiedot antavat hyödyllisiä valmiuksia mahdollisen tulevan psykologin ammatin lisäksi muihinkin ihmisläheisiin ammatteihin, kuten terapeutin tai ohjaajan työhön. Psykologisesta tiedosta on monesti paljon hyötyä ylipäänsä arkielämässä.

Psykologian perusopinnot (25 op)

Psykologian perusopintoihin sisältyy seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Johdatus neuropsykologiaan ja kognitiiviseen psykologiaan
 • Johdatus kehityspsykologiaan
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteiden perusopinnoissa tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista sekä kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin, käsitteisiin ja teorioihin.

 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia
 • Kasvatuspsykologia
 • Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op)

Sosiaalitieteiden perusopinnoissa muodostetaan kattavaa kuva ihmisen ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisten keskinäisiin suhteisiin liittyvistä kysymyksistä, sekä yhteiskunnan toiminnasta ihmisten muodostamana yhteisönä.

 • Johdatus sosiaalitieteisiin
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä
 • Sosiaaliset maailmat
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä

Kevätlukukaudella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua valintahaastatteluharjoitukseen ja ohjattuun työharjoitteluun. Opiskelun hintaan sisältyy kaikki maksut ja palvelut. Opiskeluun sisältyy myös yksi lämmin ateria lähiopetuspäivinä arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.

Ota yhteyttä

Opintotoimisto
(09) 7742 420
heoinfo@heo.fi

Jarno Paussi
Opintolinjan johtaja
046 922 0842
jarno.paussi@heo.fi

Hae koulutukseen

HEOn lukuvuosi ja hinta

Haku lukuvuodelle 2023-2024 käynnistyy maanantaina 16. tammikuuta 2023 klo 9.00.

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa 17.8.2023 ja päättyy 29.5.2024.
Hae opiskelijaksi hakulomakkeella.

Lukuvuoden kokonaishinta on 3550 € sisältäen 160 € kirjautumismaksun. Opiskelumaksu voidaan maksaa myös erissä. Kirjautumismaksu peritään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ennen opintojen aloittamista. Tutustu opiskelun hinnastoon tästä.

Opintovuosi HEO kansanopistossa

 • Opiskelet päätoimisesti ja olet oikeutettu hakemaan Kelan opinto- ja asumistukea.
 • Kaikkina lähiopetuspäivinä yksi lämmin ateria viihtyisässä opiskelijaravintolassamme. Asuntolan asukkaille kuuluu lisäksi aamupala sekä toinen lämmin ateria.
 • Opintovuosi HEOssa ei vaikuta paikkaasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
 • Lukuvuosi HEOssa ei myöskään kuluta myöhempää korkeakouluopiskelijan opintotukikiintiötäsi.

Säilytä paikkasi ensikertalaisuuskiintiössä

Mikäli tulevaisuudessa haet korkeakouluun, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi HEOssa.