Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Suomen kieltä ja kulttuuria tilapäistä suojelua saaneille

Інтеграційне навчання для українців. Фінська мова та культура для тих, хто отримує тимчасовий захист

HEO järjestää koulutusta tilapäisen suojelun saaneille kotoutujille.

HEO oрганізує тренінги для інтеграторів, які отримали тимчасовий захист.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä.

Lisätiedot: tomoko.yatagai@heo.fi, 050 462 0713

Запис

Подання заявки на навчання відбувається онлайн.

 Додаткова інформація: tomoko.yatagai@heo.fi, 050 462 0713

Ajankohta

Tällä hetkellä tarjolla on yksi kotoutumiskoulutus:

 • K05625 ajalla 28.8.2023-14.6.2024,

Час навчання

В даний час пропонується один інтеграційний тренінг:

 • K05625 28.8.2023-14.6.2024.

KOPO-numero

K05625 (28.8.2023-14.6.2024)

Номер KOPO

K05625 (28.8.2023-14.6.2024)

Hakeutuminen

Opiskelija hakeutuu koulutukseen opiston verkkosivujen hakulomakkeella.
Koulutukseen hakeutuvalla opiskelijalla tulee olla kotoutumissuunnitelma, jotta hän voi tilapäistä suojelua tarvitsevana osallistua koulutukseen maksutta.
Koulutukseen on jatkuva haku, opiskelija voi hakea koulutukseen milloin tahansa.

Запис на навчання

Студент записується на навчання через анкету на сайті навчального центру.
Студент, що записується на навчання, повинен мати інтеграційний план, аби він міг брати участь у навчанні безкоштовно як особа, що потребує тимчасового захисту.
На навчання діє постійний запис, тобто студент може записатись у будь-який час.

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus on suunnattu tilapäistä suojelua saaneille ukrainalaisille
 • joilla on kotoutumissuunnitelma
 • jotka haluavat oppia suomen kieltä
 • jotka haluavat tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja kulttuuriin.
 • jotka eivät ole vielä opiskelleet suomea.

Для кого призначене навчання?

 • Навчання спрямоване на українців, що потребують тимчасового захисту і
 • які мають інтеграційний план;
 • які хочуть вивчати фінську мову;
 • які хочуть пізнати фінське суспільство, трудове життя та культуру;
 • які ще не вивчали фінської мови.

Koulutuksen sisällöt

Koulutus noudattaa valtakunnallista Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman 2022 perusteita. Koulutuksessa on kaksi painopistettä: (1) suomen kielen opinnot sekä (2) yhteiskunta- ja työelämäopinnot.

1. Suomen kielen opinnot

 • Opiskelija osaa ilmaista itseään suomen kielellä arjen tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti.

2. Yhteiskunta- ja työelämäopinnot

 • Opiskelija osaa nimetä suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita.
 • Opiskelija osaa käyttää suomalaisen yhteiskunnan tarjoamia palveluita.
 • Opiskelija osaa nimetä kansalaisyhteiskunnan toiminnan periaatteita ja käytänteitä.
 • Opiskelija osaa hakeutua lähiympäristössään eri yhteisöjen toimintaan ja  vapaaehtoistyöhön.
 • Opiskelija osaa rakentaa sosiaalisia verkostoja.
 • Opiskelija osaa harjoittaa oppimaansa suomen kieltä osallistumisen ja tekemisen kautta.
 • Opiskelija osaa edistää oman koulutus- ja työelämäpolkunsa löytymistä.
 • Opiskelija osaa käyttää työnhakupalveluita ja hakea työtä.

Зміст навчання

Навчання дотримується принципів національної навчальної програми інтеграційної освіти 2022. Освіта має два напрями: (1) вивчення фінської мови та (2) вивчення соціального та трудового життя.

1. Вивчення фінської мови

 • Студент зможе висловлюватися усно та письмово фінською мовою в повсякденних ситуаціях.

2. Навчання спрямоване на вивчення соціального та трудового життя

 • Студент може назвати основні структури фінського суспільства.
 • Студент знає, як користуватися послугами, які пропонує фінське суспільство.
 • Студент може назвати принципи та практики громадянського суспільства.
 • Студент знає, як брати участь у діяльності різних, у т.ч. волонтерських спільнот у своєму оточенні.
 • Студент вміє будувати соціальні зв’язки.
 • Студент може на практиці використовувати фінську мову, знання з якої отримав.
 • Студент знає, як сприяти пошуку власного освітнього та трудового шляху.
 • Студент вміє користуватися службами пошуку роботи та подавати документи на роботу.

Mahdolliset jatkopolut

Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma opintoihin ja/tai kohti työelämää.

Подальші можливості

Для кожного учасника буде складено персональний план подальшого навчання та/чи можливості для працевлаштування.

Lisätietoja

Koulutuspaikka: HEO Kansanopisto, Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki.
Koulutus ei sisällä mahdollisuutta majoittua oppilaitosten asuntolassa.

Додаткова інформація

Місце навчання: HEO Kansanopisto, Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki.
Навчання не включає можливості проживання у гуртожитках навчальних закладів.

Ota yhteyttä

Tomoko Yatagai, vastaava S2-opettaja
050 4620 713
tomoko.yatagai@heo.fi

Teijo Mathlin
Rehtori
050 4620 717
teijo.mathlin@heo.fi

Контактні особи

Tomoko Yatagai, Викладач
050 462 0713
tomoko.yatagai@heo.fi

Teijo Mathlin
Директор
050 4620 717