Siirry sisältöön

Tietoa meistä

HEO Kansanopisto

Kansanopisto on lähes yhtä vanha oppilaitosmuoto kuin suomalainen koululaitos. Ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1889 ja Suomessa toimii yli 80 kansanopistokampusta. Kansanopistoissa opetus on vapaatavoitteista, kuten tiede-, taide- ja kulttuuriopintoja. HEO on ollut pitkään Suomen suosituin vapaan sivistystyön kansanopisto. Se on toiminut Helsingin Kalliossa jo vuodesta 1949. HEO on säätiöpohjainen yksityinen kansanopisto. Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö perustettiin vuonna 1947, ja opistotoiminta käynnistyi kaksi vuotta myöhemmin. Opisto tuli tunnetuksi nuorisotyönohjaajien kouluttajana. 1990-luvulla tämä koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun, jossa HEO on edelleen omistajajäsenenä. HEO on toiminut koko historiansa ajan Helsingin Kalliossa Kirstinkadulla sijaitsevissa korttelissa. Päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Vilho Penttilä vuonna 1903 ja sen rakennuttajana toimi Julius Engström. Opiston asuntola valmistui päärakennuksen yhteyteen myöhemmin 1930-luvulla.

Toiminta

Nykyisin HEO on maamme suurin vapaan sivistystyön koulutuksiin erikoistunut kansanopisto. Opistolla on yli 70 asuntolapaikkaa vartioidussa ja turvallisessa korttelissa opiston välittömässä yhteydessä. HEOn koulutustehtävä on järjestää aktiivista kansalaisuutta, tasa-arvoa ja yhteiskunnan eheyttä tukevaa koulutusta. HEO-kansanopiston päätoimintaa ovat yhden lukuvuoden mittaiset opintolinjat, jotka painottuvat yhteiskunnallisiin ja humanistisiin aineisiin sekä viestinnän ja kulttuurialan opintoihin. Opisto toimii kristilliseltä arvopohjalta, ja sitä johtaa säätiön hallitus ja hallintoneuvosto.

Arvot: vastuullisuus – lähimmäisenrakkaus – avoimuus

Arvostamme ja kunnioitamme toinen toistamme sekä kaikkia lähimmäisiämme, ja kohtaamme ihmiset tasa-arvoisina. Edistämme opiskelua opiston kristillisestä arvo- ja aatetaustasta käsin. Osoitamme oikeudenmukaisuutta ja olemme avoimia.

Visio ja tavoitteet: Dynaaminen tie tulevaisuuteen

  • HEO on turvallinen, innostava ja uudistuva oppilaitos. Käytämme taitavasti monipuolisia opetusmenetelmiä. Kehitämme, teemme ja toteutamme. Olemme dynaaminen tie tulevaisuuteen.
  • Toimimme opiskelijalähtöisesti ja autamme opiskelijoitamme parhaan kykymme mukaan elämässä eteenpäin.
  • Seuraamme opetusalan pedagogista kehitystä, ylläpidämme toimivia käytäntöjä ja kokeilemme uutta.
  • Hyödynnämme keskeistä sijaintiamme Helsingin Kalliossa.
  • Arvostamme osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme.
  • Suhtaudumme avoimesti kehitysideoihin.
  • Seuraamme omaa aikaamme ja reagoimme nopeasti muutoksiin.
  • Edistämme kestävää kehitystä ja kannamme vastuuta luonnosta ja ympäristöstä.
  • Suhtaudumme avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen.