carousel_MG_4885a


Pelisuunnittelu

Pelisuunnittelun opinnot keskittyvät pelien suunnitteluprosessiin ideoinnista valmiiden pelien rakentamiseen. Kyseessä on kattava ja monipuolinen yleiskatsaus pelien eri osa-alueisiin grafiikasta koodiin. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Pelisuunnittelun opinnot ovat iltaopiskelua, lähiopetus järjestetään pääasiassa arkipäivisin klo 14:00–19:00.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Pelisuunnittelun opinnot keskittyvät pelien ideointiin, prototyyppien toteuttamiseen sekä tiimityöskentelyn ja kommunikoinnin kehittämiseen.

Tavoitteena on käytännön valmiuksien kehittäminen ja ymmärrys pelialasta sekä erilaisista markkinoilla olevista peleistä. Lukuvuoden aikana opiskelijalle tulee tutuksi pelin kehittämisen työnkulku, tekniset työkalut ja alan ammattikäsitteistö.

Opiskelun sisältö

Pelisuunnittelun keskeisiä opetus sisältöjä ovat ohjelmointi, 3D mallintaminen, mekaniikka, tasosuunnittelu, konseptointi ja 2D peligrafiikka. Lisäksi lukuvuoden ohjelma sisältää hahmosuunnittelua, pelien psykologia, tarinankerrontaa, projektinhallintaa, musiikkin käyttöä peleissä ja mediatekniikkaa.


Lukuvuoden aikana tutustutaan eri pelialan tekijöihin, yhteisöihin ja tapahtumiin mm. IGDA Catherings, Pocket Gamer Conference, Global Game Jam ja Games Factory. Vierailemme myös pelistudioissa.


Opetus HEOssa on käytännöllistä. Kurssit koostuvat teoriasta, käytännöstä, harjoitustöistä ja palautekeskusteluista. Opiskelu on työpajatyyppistä käytännön tekemistä ja tekemällä oppimista, jota tuetaan ytimekkäillä luennoilla.

Pelisuunnittelun opinnot tarjoavat kattavat perustaidot nimenomaan pelialan jatko-opintoja varten. Hakijoilta edellytetään alustaa ATK-osaamista.


Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmateriaalit, opiston tekninen laitteisto ja ammattiohjelmastot sekä lämpimän aterian arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.