yliopistoon

Lääketiede

Aloita lääketieteen opintosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Oletko kiinnostunut lääketieteestä? Oletko hakemassa opiskelemaan lääketiedettä, hammaslääketiedettä tai eläinlääketiedettä? Paranna valmiuksiasi ja opiskele HEOn Lääketieteen opintolinjalla. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Lääketieteen opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.


Hakeminen HEOon

Hakemus täytetään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Lääketieteen opinnoissa opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot lukion laajan oppimäärän fysiikasta, biologiasta ja kemiasta. Lukuvuoden aikana vahvistetaan osaamista soveltavien tehtävien ja aineistoharjoitusten tekemisessä. Lääketieteen opintojen tavoitteena on valmentaa erityisesti lääketieteellisen alan yliopisto-opintoihin. Opiskelijat saavat lukuvuoden opinnoista valmiuksia myös hakiessaan yliopistoon luonnontieteellisille aloille, kuten kemiaan, fysiikkaan tai farmasiaan. Lääketieteen opinnot on suunniteltu alasta kiinnostuneille ja alan korkeakoulu-opintoihin tähtääville. 

Opintojen sisältö

Lääketieteen opintolinjalla opiskelijat käyvät läpi lukion laajan oppimäärän fysiikassa, kemiassa ja biologiassa. Opintoihin sisältyy myös kertauskurssi näistä kaikista aineista. Lukuvuoden opetukseen kuuluvat olennaisesti soveltavat harjoitukset fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Lisäksi tieteellisten tekstien lukeminen, jäsentäminen ja ymmärtäminen sekä aineistoharjoitukset ovat osa Lääketieteen opintolinjan opetussisältöjä. Lukuvuoden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston kursseja esimerkiksi liikuntalääketieteestä ja terveystieteestä. Opetus perustuu lukion opetussuunnitelman perusteisiin (LOPS2016), mikä tarkoittaa mm. sähköisten työkalujen lisääntyvää käyttöä.

Lukuvuoden sisältö:
  • Lukion fysiikan laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Lukion kemian laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Lukion biologian laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Valinnaisia avoimen yliopiston kursseja liikuntalääketieteestä ja terveystieteestä
  • Lukion laajan oppimäärän fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan perustuvia soveltuvia harjoitustehtäviä
  • Aineistokokeet
  • Tieteellisen tekstin tuottaminen
  • Harjoitusvalintakokeita

Syyslukukaudella opiskelu painottuu fysiikan, kemian ja biologian vahvan perusosaamisen hankkimiseen luentojen, tehtävien ja laskujen avulla. Opintovuoden aikana on myös mahdollisuus osallistua avoimen yliopiston opintoihin halutessaan. Syyslukukaudella opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa harjoitusvalintakokeita, jos tiedot ja taidot ovat kiitettävällä tasolla. 

Kevätlukukaudella opiskelu painottuu yhä enemmän valintakoevalmentautumiseen. Korostamme valintakoevalmennuksessa aineistoharjoituksia, harjoitusvalintakokeita ja niistä saatavaa palautetta, jolla kannustetaan ja tuetaan opiskelijoita kohti yliopistojen valintakokeita. Opetus toteutetaan koko lukuvuoden ajan ryhmässä, jonka koko voi vaihdella. 

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.