DSC1591FULL-0049

Radio- ja tv-journalismi

Radio- ja tv-journalismin opinnoissa saat perusvalmiudet radio- ja tv-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetuksessa keskitytään radion lähetysvirtaan ja sähköisten medioiden ajankohtais- ja faktaohjelmiin. Lukuvuoden aikana osallistut toimitustyöhön ja opiskelijaprojekteihin. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Radio- ja tv-journalismin  opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Radio- ja tv-journalismin opintolinjan tavoitteena on, että opiskelijat saavat monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti radion ja television ohjelmatyössä. Lukuvuoden aikana opiskelijat saavat hyvän perustan mediasisältöjen tuottamiselle, oman mediapersoonan kehittämiselle sekä viestintäalan jatko-opinnoille.

Opintojen sisältö

HEOn Radio- ja tv-journalismin opintolinjalla opiskellaan muun muassa journalistista tiedonhankintaa, käsikirjoittamista, haastattelutekniikkaa, studiotyöskentelyä, kuvausta, äänitystä sekä digitaalista jälkikäsittelyä. Myös digijournalismin perusteet tulevat lukuvuoden aikana tutuiksi.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää kirjallista ilmaisua verkossa sekä esiintymisvalmiuksia juontajana ja toimittajana. Käytännön kokemusta opiskelijat saavat syyslukukaudella video/tv-projektissa ja kevätlukukaudella medialinjojen yhteisessä verkkojulkaisussa, johon sisältyy pääkaupunkiseudulla kuuluva Trombit FM -paikallisradiokanava.

HEOn Radio- ja tv-journalismin opintolinja tekee yhteistyötä Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun kanssa. Opintoihin kuuluu kursseja Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun journalismiohjelmasta, josta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maksimissaan 27 opintopistettä.

Lukuvuoden aikana opiskelijat pääsevät vierailemaan mediataloissa ja tuotantoyhtiöissä. Lisäksi vierailijoina käy tunnettuja media-alan tekijöitä kertomassa omista työmenetelmistään. Opetusohjelmaan kuuluu kuuden viikon työharjoittelu. Harjoittelupaikkoina ovat olleet mm. Yleisradion eri toimitukset, kaupalliset radioasemat ja tv-tuotantoyhtiöt.

Radio- ja tv-journalismin opinnot on suunnattu niille, jotka suunnittelevat media-alan jatko-opintoja tai työllistymistä media-alalle.

Odotamme opiskelijoilta kiinnostusta ajankohtaisiin ilmiöihin ja valmiutta ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi odotamme motivaatiota oppia ohjelmatuotannossa tarvittavia teknisiä taitoja ja sitä, että opiskelijat ovat valmiita sitoutumaan projekteihin, joihin sisältyy itsenäistä työskentelyä.

Tutustu journalismiopiskelijoiden töihin:

Floppitaulu

Trombit

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston teknisen laitteiston ja ammattiohjelmistojen käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.