carousel_MG_4885a


Pelisuunnittelu

Pelisuunnittelun opinnot keskittyvät koko suunnitteluprosessiin pelien ideoinnista valmiiden pelien konseptointiin, markkinointiin ja rahoitukseen. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Pelisuunnittelun opinnot ovat iltaopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Pelisuunnittelun opinnot keskittyvät pelien tekniikkaan, ilmaisuun ja kerrontaan. Tavoitteena on käytännön valmiuksien kehittäminen ja grafiikan perusteissa. Lukuvuoden aikana opiskelijalle tulee tutuksi pelituntuma, grafiikka ja tekniikka.

Opiskelun sisältö

Pelisuunnittelun keskeisiä opetussisältöjä ovat ohjelmointi, pelituntuma, mekaniikka ja grafiikka. Lisäksi opinnoissa keskeisiä asioita ovat tarinallisuus, hahmomallinnus, äänet, musiikki ja mediatekniikka. Lukuvuoden aikana tutustutaan eri pelialan tekijöihin, yhteisöihin ja tapahtumiin.

Opintolinjan sisältämät kurssit koostuvat teoriasta, käytännöstä, harjoitustöistä ja palautekeskusteluista. Opetus on työpajatyyppistä käytännön tekemistä ja tekemällä oppimista. Pelisuunnittelun opinnot tarjoavat kattavat perustaidot pelialan jatko-opintoja varten.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmateriaalit, opiston teknisen laitteiston ja ammattiohjelmistojen käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.