grasutjemina1


Graafinen suunnittelu 

Kiinnostaako graafinen suunnittelu? Haluatko oppia hallitsemaan visuaalisen viestinnän perusteita? HEOn Graafisen suunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelijat oppivat graafisen suunnittelun perusteet ja osaavat hyödyntää kuvallisen ilmaisun lainalaisuuksia apunaan luovassa suunnittelutyössä. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Graafisen suunnittelun opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Graafisen suunnittelun opintojen tavoitteena on visuaalisen viestinnän perusteiden hallinta. Se tarkoittaa erilaisten painojulkaisujen kuten julisteiden, mainosten, sanoma- ja aikakauslehtien graafisen suunnittelun ja toteutuksen perusteiden osaamista. Opetus tukee sekä omaehtoista taiteellista ilmaisua että tilaustyönä tehtävää asiakaspalvelua. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuvat myös oman osaamisensa tuotteistamiseen ja portfolion koostamiseen.

Opintojen sisältö

HEOn Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelijat käyvät läpi koko graafisen suunnittelun työprosessin ideoinnista julkaisuvalmiin aineiston tuottamiseen. Opetusmenetelmä on käytännönläheinen. Työpajatyyppinen tekemällä oppiminen ja palautekeskustelut tukevat uusien asioiden oppimista.

Graafisen suunnittelun opinnot 39 ov

    Johdatus graafiseen suunnitteluun 5 ov

    Ohjelmat ja tekniikka 4 ov

    Markkinointi ja mainonta 5 ov

    Lopputyö 5 ov

    Typografia 5 ov

    Aikakauslehden taitto 2 ov

    Pakkaussuunnittelu 2 ov

    Kuvitus 2 ov

    Infografiikka 2 ov

    Työharjoittelu 6 ov

    Vierailut 1 ov

Lisätietoa kurssikuvauksista löydät täältä.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston ja ohjelmistojen käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.