Graafsuun

Graafinen suunnittelu 

Graafisen suunnittelun opintojen tavoite on visuaalisen viestinnän perusteiden hallinta. Se tarkoittaa erilaisten painojulkaisujen kuten julisteiden, mainosten, sanoma- ja aikakauslehtien graafisen suunnittelun ja toteutuksen perusteiden osaamista. Opetus tukee sekä omaehtoista taiteellista ilmaisua että tilaustyönä tehtävää asiakaspalvelua. Lukuvuoden aikana tutustutaan myös uusmediayrityksen perustamiseen ja oman osaamisen tuotteistamiseen.


Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Graafisen suunnittelun opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii graafisen suunnittelun perusteet ja osaa hyödyntää kuvallisen ilmaisun lainalaisuuksia apunaan luovassa suunnittelutyössä.
Lukuvuoden aikana käydään läpi koko graafisen suunnittelun työprosessi ideoinnista julkaisuvalmiin aineiston tuottamiseen.

Opetusmenetelmä on käytäntöpainoitteinen. Työpajatyyppinen tekemällä oppiminen ja palautekeskustelut tukevat uusien asioiden oppimista.

Graafisen suunnittelun opinnot 39 ov
 • Johdatus graafiseen suunnitteluun 5 ov
 • Ohjelmat ja tekniikka 4 ov
 • Markkinointi ja mainonta 5 ov
 • Lopputyö 5 ov
 • Typografia 5 ov
 • Aikakauslehden taitto 2 ov
 • Pakkaussuunnittelu 2 ov
 • Kuvitus 2 ov
 • Infografiikka 2 ov
 • Työharjoittelu 6 ov
 • Vierailut 1 ov
 • Muut opinnot 3 ov

Lisätietoa kurssikuvauksista löydät täältä.