MG 2323 lowres ikkuna2

Liikunta- ja terveystieteet & PT-koulutus (APT®)

Aloita liikunta-alan tai ravitsemustieteen opiskelu HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

HEOn Liikunta- ja terveystieteiden opintolinjalla voit suorittaa Auktorisoidun Personal Trainer -koulutuksen (APT®), avoimen yliopiston perusopintoja sekä opiskella liikuntalajituntemusta ja liikunnallisen kuntoutuksen perusteita. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Liikunta- ja terveystieteiden opinnot sopivat kaikille Personal Traineriksi aikoville, liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille sekä terveystieteen maisterin, liikunnanopettajan, liikunnanohjaajan, liikuntaneuvojan, fysioterapian tai ravitsemustieteen opintoihin hakeville. Liikunta- ja terveystieteiden opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Liikunta- ja terveystieteiden opinnoissa opiskelijat syventyvät terveyden, liikunnan ja ravitsemuksen teoriaan ja käytäntöihin. Opinnoissa suoritetaan terveysliikuntaa, terveyden edistämistä ja ravitsemusta painottavat Personal Trainer -opinnot sekä liikuntalääketieteen perusopinnot. Lukuvuoden aikana opiskellaan myös joko ravitsemustieteen tai terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot. Lisäksi opiskelijat oppivat liikuntalajituntemusta ja liikunnallisen kuntoutuksen perusteita sekä tekevät lajikohtaisia harjoitteita ja ohjausta käytännössä. Opintolinja soveltuu erinomaisesti Personal Traineriksi haluaville, liikuntatieteelliseen tiedekuntaan aikoville ja kaikille liikunnasta, terveydestä ja ravitsemuksesta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot noudattavat Itä-Suomen avoimen yliopiston opetussuunnitelmia.

Opintojen sisältö

HEOn Liikunta- ja terveystieteiden opintoihin sisältyvät Personal Trainer -opinnot sekä liikuntalääketieteen perusopinnot. Lisäksi opiskelijat valitsevat joko ravitsemustieteen perusopinnot tai terveyden edistämisen ja terveystieteen perusopinnot.

1. Personal Trainer -opinnot: Liikunta- ja terveystieteiden linjalla opiskelijat saavat edellytykset toimia Personal Trainerina. Opinnoissa teoria on nivottu yhteen käytännön tilanteisiin kuntosaleilla ja eri liikuntapaikoissa. Personal Trainer -opinnoissa painotetaan hyvän asiakaspalvelun merkitystä liikunnan ohjauksessa. Lukuvuoden lopulla opiskelijat tutustuvat oman yrityksen perustamiseen ja osallistuvat kolmen viikon mittaiseen työharjoitteluun Personal Trainerin työkentällä (mm. liikuntapaikat ja -keskukset). HEO on jäsenenä EuropeActive-yhdistyksessä (entinen EHFA) sekä Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:ssä. HEO toteuttaa Auktorisoitu Personal Trainer -ohjelman (APT®) ja EuropeActiven opetussuunnitelmia niin, että Personal Trainer -opintojen suorittaneet ovat mukana eurooppalaisessa EREPS-rekisterissä.

2. Liikuntalääketieteen perusopinnoissa (25 op) opiskellaan elimistön rakennetta ja toimintaa, lihastyön energia-aineenvaihduntaa ja hermolihasjärjestelmän toimintaa sekä kehon kuormittamisen vaikutuksia eri tilanteissa. Opinnoissa opiskelijat tutustuvat liikunnan terveydelliseen merkitykseen ja käyvät läpi sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia eri elämänvaiheissa niin terveillä henkilöillä kuin myös erilaisia sairauksia sairastavilla. 

Opintojen tavoitteena on se, että opiskelijat ymmärtävät liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä osaavat soveltaa opittua ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Tavoitteena on myös oppia tulkitsemaan ja soveltamaan keskeisiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.  Lisäksi opiskelijat ymmärtävät liikunnan fysiologisen perustan ja liikunnan määrän ja annostelun vaikutukset elimistölle.

 Liikuntalääketieteen perusopinnot sisältävät:

 •     Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 •     Liikunta, fyysinen kunto ja terveys 4 op
 •     Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 •     Liikunta ja sairaudet 4 op
 •     Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op
 •     Liikunnan turvallisuus 4 op
 •     Terveyskunnon mittaaminen 2 op

 3. Ravitsemustieteen perusopintojen (25 op) tavoitteena on ymmärtää ravitsemuksen yhteys terveyteen väestö- ja yksilötasolla. Ravitsemustieteessä opiskelijat tarkastelevat ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä ruoan vaikutusta hyvinvointiin. Lisäksi opinnoissa arvioidaan elintarvikkeita ravinnon lähteenä.

Ravitsemustieteen perusopinnot sisältävät:

 •     Ravitsemustieteen perusteet I ja II 6 op
 •     Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
 •     Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
 •     Ravitsemus ja liikunta 3 op
 •     Ravintofysiologia 4 op
 •     Ruokakulttuuri 2 op

 4. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnoissa (25 op) opiskelijat tarkastelevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä käsitteitä, tavoitteita ja tehtäviä. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeiset aineopinnot (yht. 60 op) antavat yliopistotutkinnon suorittaneille opettajille terveystiedon opettajakelpoisuuden.

Opinnoissa käydään läpi terveyden edistämiseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä toimintamuotoja. Opintojen tavoitteena on omaksua perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden edistämistyötä.  Opinnoissa opiskelijat soveltavat teoriatietoa käytäntöön erilaisten tehtävien avulla.

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot sisältävät:

 •     Terveyden edistämisen perusteet 5 op
 •     Kansanterveystieteen perusteet I 3 op
 •     Terveyspedagogiikan perusteet 5 op
 •     Suomalainen kansanravitsemus 2 op
 •     Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
 •     Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op

Opiskelun hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat aamuisin ja iltaisin.