kasi3

Kauppatieteet

Aloita kauppatieteiden opiskelu HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

HEOn Kauppatieteiden opintolinja tarjoaa loistavat valmiudet valmentautua kauppatieteen tai taloustieteen opintoihin yliopistossa. Kauppatieteiden opinnot sopivat erityisesti kaupallisen alan korkeakouluopintoihin tähtääville. Lukuvuoden aikana suoritetut yliopisto-opinnot voi myöhemmin hyväksilukea osaksi yliopistotutkintoa. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea.  Koulutus kestää koko opintovuoden. Kauppatieteiden opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin. 


Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Kauppatieteiden opinnoissa opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot yritys- sekä liiketoiminnan käytännöstä ja teoriasta. Lukuvuoteen kuuluu myös valmennus kaupallisen alan jatko-opintoja varten. Opintolinja on suunniteltu erityisesti kaupallisen alan yliopisto-opintoihin tähtääville.

Opintojen sisältö

Kauppatieteiden opinnot sisältävät johtamista, markkinointia, laskentatoimea, taloustiedettä sekä matematiikkaa. Opintovuoden aikana opiskelijat suorittavat Jyväskylän avoimen yliopiston Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuden (28 op) sekä Taloustieteen peruskurssin (8 op).

HEOn Kauppatieteiden opintosisällöissä on sekä koulun omia että avoimen yliopiston opintoja. Kevätlukukaudella panostetaan tehokkaaseen pääsykoevalmennukseen. Opintolinjalla seurataan kauppatieteellisen alan pääsykoevaatimuksia, ja  opiskelua mukautetaan vaatimusten mukaan. Opiskelumenetelmiin kuuluu luentoja, ryhmätyöskentelyä, pienryhmäohjausta, monimuoto-opiskelua, esseesuorituksia, työpajoja, tenttejä sekä harjoitusvalintakokeita.

HEOn Kauppatieteiden opintolinjan valtteja ovat laaja opetusmäärä, monipuolinen opetus sekä yhdessä oppiminen. Viime vuosina noin 75 % HEOn Kauppatieteiden opiskelijoista on saanut paikan kauppakorkeakoulussa tai maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa.

Lukuvuoden kurssisisältö:

  • Markkinointi ja markkinointiviestinnän perusteet
  • Matematiikka
  • Johtamisen perusteet
  • Taloustiede ja kansantalous
  • Yrittäjyys
  • Työharjoittelu
  • Avoimen yliopiston opinnot ja valmistautuminen yliopisto-opintoihin
Opiskelun hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat aamuisin ja iltaisin.