kasi3

Kauppatieteet

Aloita kauppatieteiden opiskelu HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

HEOn Kauppatieteiden opintolinja tarjoaa loistavat valmiudet valmentautua kauppatieteen tai taloustieteen opintoihin yliopistossa. Kauppatieteiden opinnot sopivat erityisesti kaupallisen alan korkeakouluopintoihin tähtääville. Lukuvuoden aikana suoritetut yliopisto-opinnot voi myöhemmin hyväksilukea osaksi yliopistotutkintoa. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea.  Koulutus kestää koko opintovuoden. Kauppatieteiden opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin. 


Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Kauppatieteiden opinnoissa opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot yritys- sekä liiketoiminnan käytännöstä ja teoriasta. Lukuvuoteen kuuluu myös valmennus kaupallisen alan jatko-opintoja varten. Opintolinja on suunniteltu erityisesti kaupallisen alan yliopisto-opintoihin tähtääville.

Opintojen sisältö

Kauppatieteiden opinnot sisältävät johtamista, markkinointia, laskentatoimea, taloustiedettä sekä matematiikkaa. Opintovuoden aikana opiskelijat suorittavat Itä-Suomen avoimen yliopiston Kauppatieteen perusopinnot (25 op) sekä Taloustieteen peruskurssin (8 op).

HEOn Kauppatieteiden opintosisällöissä on sekä koulun omia että avoimen yliopiston opintoja. Lukuvuoteen kuuluu myös laaja ja intensiivinen valmentava jakso, jossa valmistaudutaan kaupallisiin jatko-opintoihin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Opintojen sisältö koostuu valintakoevaatimusten mukaisesta kirjallisuudesta, kts. alla oleva kohta “Ennakkotietoa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnasta”.

Yliopisto-opintoihin valmistautumisen keskeisinä sisältöinä ovat pääsykoekirjojen aiheisiin liittyvät kurssit, soveltavat harjoitteet sekä harjoitusvalintakokeet palautteineen.

Lukuvuoden aikana huomioidaan ja tarjotaan opetusta niille, jotka menevät korottamaan ylioppilaskirjoitusten arvosanoja ja joilla on tavoitteena hakea jatko-opintoihin ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella.

HEOn Kauppatieteiden opetus perustuu monipuolisiin opetusmetodeihin ja yksilölliseen valmennukseen. Opintoihin kuuluu luentoja, pienryhmäharjoitteita, monivalintatehtäviä, harjoitusvalintakokeita ja soveltavia tehtäviä. 

HEOn Kauppatieteiden opintolinjan valtteja ovat laaja opetusmäärä, monipuolinen opetus sekä yhdessä oppiminen. Viime vuosina noin 75 % HEOn Kauppatieteiden opiskelijoista on saanut paikan kauppakorkeakoulussa tai maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa.

Lukuvuoden kurssisisältö:

  • Markkinointi
  • Matematiikka
  • Johtaminen
  • Taloustiede 
  • Laskentatoimi
  • Yrittäjyys
  • Työharjoittelu
  • Avoimen yliopiston opinnot ja valmistautuminen yliopisto-opintoihin
Opiskelun hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat aamuisin ja iltaisin.

Ennakkotietoa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnasta

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:
1. Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi),
2. Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi),
3. Tilastot ja todennäköisyys (matematiikan kurssi)
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.