MG 2323 lowres ikkuna2

Liikunta- ja terveystieteet & PT-koulutus (APT®)

Aloita liikunta-alan tai ravitsemustieteen koulutus Helsingin Kalliossa

HEOn Liikunta- ja terveystieteiden opintolinjalla voit suorittaa Auktorisoidun Personal Trainer –koulutuksen (APT®), avoimen yliopiston perusopintoja sekä opiskella liikuntalajituntemusta ja liikunnallisen kuntoutuksen perusteita. Liikunta- ja terveystieteiden linjalla voit hakea opinnoillesi opintotukea ja asua halutessasi asuntolassamme Helsingin Kalliossa. Opinnot sopivat kaikille Personal traineriksi aikoville, liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille sekä terveystieteen maisterin, liikunnanopettajan, liikunnanohjaajan,  liikuntaneuvojan tai ravitsemustieteen opintoihin hakeville.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisällöt

HEOn Liikunta- ja terveystieteiden linjalla syvennytään terveyden, liikunnan ja ravitsemuksen teoriaan ja käytäntöihin. Suoritat terveysliikuntaa, terveyden edistämistä ja ravitsemusta painottavat Personal Trainer -opinnot sekä liikuntalääketieteen perusopinnot. Voit opiskella myös joko ravitsemustieteen tai terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot. Lukuvuoden aikana opiskelet myös liikuntalajituntemusta ja liikunnallisen kuntoutuksen perusteita sekä teet lajikohtaisia harjoitteita ja ohjausta käytännössä. Opintolinja soveltuu erinomaisesti Personal Traineriksi haluaville, liikuntatieteelliseen tiedekuntaan aikoville ja kaikille liikunnasta,  terveydestä ja ravitsemuksesta kiinnostuneille. Liikuntalääketiteteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot noudattavat Itä-Suomen avoimen yliopiston opetussuunnitelmia.

1. Personal Trainer opinnot.  Liikunta- ja terveystieteiden linjalla saat edellytykset toimia Personal Trainerina.  Opinnoissa teoria on nivottu yhteen käytännön tilanteisiin kuntosaleilla ja eri liikuntapaikoissa. Personal trainer -opinnoissa painotetaan hyvän asiakaspalvelun merkitystä liikunnan ohjauksessa. Lukuvuoden lopulla tutustutaan oman yrityksen perustamiseen ja osallistutaan kolmen viikon mittaiseen työharjoitteluun Personal Trainerin työkentällä (mm. liikuntapaikat ja -keskukset). HEO on jäsenenä European Health & Fitness Assosiationissa (EHFA) sekä Suomen kunto- ja terveysliikunta- keskusten yhdistys (SKY) ry:ssä. HEO toteuttaa Auktorisoitu Personal Trainer -ohjelman (APT®) ja EHFAn opetussuunnitelmia niin että Personal Trainer -opintojen suorittaneet ovat mukana eurooppalaisessa EREPS-rekisiterissä.

2. Liikuntalääketieteen perusopinnoissa (25 op) opiskellaan elimistön rakennetta ja toimintaa, lihastyön energia-aineenvaihduntaa ja hermolihasjärjestelmän toimintaa sekä kehon kuormittamisen vaikutuksia eri tilanteissa. Opinnoissa tutustutaan liikunnan terveydelliseen merkitykseen ja välittömiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin eri elämänvaiheissa sekä terveillä henkilöillä että erilaisia sairauksia sairastavilla.  
 

Opit ymmärtämään liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltamaan opittua ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen. Opit tulkitsemaan ja soveltamaan keskeisiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.  Opit ymmärtämään liikunnan fysiologisen perustan ja liikunnan määrän ja annostelun vaikutukset elimistölle.

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Liikunta, fyysinen kunto ja terveys 4 op
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 • Liikunta ja sairaudet 4 op
 • Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op
 • Liikunnan turvallisuus 4 op
 • Terveyskunnon mittaaminen 2 op
3. Ravitsemustieteen perusopintojen (25 op) tavoitteena on ymmärtää ravitsemuksen yhteys terveyteen väestö- ja yksilötasolla. Ravitsemustieteessä tarkastellaan ravitsemuksen merkitykseen terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä ruoan vaikutusta hyvinvointiin ja elintarvikkeita ravinnon lähteenä.

Ravitsemustieteen perusopinnot sisältävät:
 • Ravitsemustieteen perusteet I ja II 6 op
 • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
 • Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
 • Ravitsemus ja liikunta 3 op
 • Ravintofysiologia 4 op
 • Ruokakulttuuri 2 op
4. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnoissa (25 op) tarkastellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä käsitteitä, tavoitteita ja tehtäviä. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeiset aineopinnot (yht. 60 op) antavat yliopistotutkinnon suorittaneille opettajille terveystiedon opettajakelpoisuuden. 

Opinnoissa käydään läpi terveyden edistämiseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä toimintamuotoja. Opintojen tavoitteena on omaksua perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden edistämistyötä.  Opinnoissa sovellat teoriatietoa käytäntöön erilaisten tehtävien avulla. 
 • Terveyden edistämisen perusteet 5 op
 • Kansanterveystieteen perusteet I 3 op
 • Terveyspedagogiikan perusteet 5 op
 • Suomalainen kansanravitsemus 2 op
 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
 • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op
HEOn Liikunta- ja terveystieteiden linjan hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat aamuisin ja iltaisin.  HEOssa päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintotukea.