opiskelee

HEO Kansanopisto

HEO on säätiöpohjainen yksityinen kansanopisto. Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö perustettiin vuonna 1947, ja opistotoiminta käynnistyi pari vuotta myöhemmin 1949. Opisto tuli tunnetuksi nuorisotyönohjaajien kouluttajana. 1990-luvulla tämä koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun, jossa HEO on omistajajäsenenä. HEO-kansanopisto on toiminut koko historiansa ajan Helsingin Kalliossa Kirstinkadulla sijaitsevissa korttelissa. Päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Vilho Penttilä vuonna 1903 ja sen rakennuttajana toimi Julius Engström. Opiston asuntola valmistui päärakennuksen yhteyteen myöhemmin 1930-luvulla.

Toiminta

Nykyisin HEO on maamme suurin vapaan sivistystyön koulutuksiin erikoistunut kansanopisto. Opistolla on yli 70 asuntolapaikkaa vartioidussa ja turvallisessa korttelissa opiston välittömässä yhteydessä. HEOn koulutustehtävä on järjestää aktiivista kansalaisuutta, tasa-arvoa ja yhteiskunnan eheyttä tukevaa koulutusta. HEO-kansanopiston päätoimintaa ovat yhden lukuvuoden mittaiset opintolinjat, jotka painottuvat yhteiskunnallisiin ja humanistisiin aineisiin sekä viestinnän ja kulttuurialan opintoihin. Opisto toimii kristilliseltä arvopohjalta, ja sitä johtaa säätiön hallitus ja hallintoneuvosto.

HEOssa toimii viihtyisä opiskelijaravintola Kirstin keidas. Ravintola toimii arkipäivisin lounasravintolana ja järjestää tilauksesta myös yksityistilaisuuksia.

Hakeminen

Hakemus täytetään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
Opintotoimisto (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Arvot: vastuullisuus - lähimmäisenrakkaus - avoimuus

Arvostamme ja kunnioitamme toinen toistamme sekä kaikkia lähimmäisiämme, ja kohtaamme ihmiset tasa-arvoisina. Edistämme opiskelua opiston kristillisestä arvo- ja aatetaustasta käsin. Osoitamme oikeudenmukaisuutta ja olemme avoimia.

Visio ja tavoitteet: Suomen hyggein opisto

HEO on turvallinen, innostava ja uudistuva oppilaitos. Käytämme taitavasti monipuolisia opetusmenetelmiä. Kehitämme, teemme ja toteutamme. Olemme dynaaminen tie tulevaisuuteen. 

  • Toimimme opiskelijalähtöisesti ja autamme opiskelijoitamme parhaan kykymme mukaan elämässä eteenpäin.
  • Seuraamme opetusalan pedagogista kehitystä, ylläpidämme toimivia käytäntöjä ja kokeilemme uutta. 
  • Hyödynnämme keskeistä sijaintiamme Helsingin Kalliossa.
  • Arvostamme osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme.
  • Suhtaudumme avoimesti kehitysideoihin. 
  • Seuraamme omaa aikaamme ja reagoimme nopeasti muutoksiin. 
  • Edistämme kestävää kehitystä ja kannamme vastuuta luonnosta ja ympäristöstä.
  • Suhtaudumme avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen.