avoinyliopistoopetus1-1


Valtiotieteet

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako sinua yhteiskunnan tutkiminen? Haluatko ymmärtää paremmin yhteiskunnallisia ilmiöitä? Haetko opiskelemaan valtiotieteitä yliopistoon? Valtiotieteiden opintolinjalla perehdyt siihen, miten yhteiskunta toimii ja miten kansalainen voi vaikuttaa. Teoria linkittyy käytäntöön siten, että teemme opintovuoden aikana vierailuja yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin. Seuraamme päivänpolitiikan tapahtumia ja tapaamme poliittisia toimijoita. Lukuvuosi HEOssa tarjoaa tehokkaan valmistautumisen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisäksi keväällä on mahdollisuus työharjoitteluun. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Valtiotieteiden opinnot ovat pääosin päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Valtiotieteiden opintolinjalla on tavoitteena suorittaa monipuolisesti yliopisto-opintoja Helsingin ja Turun avoimista yliopistoista. Opinnot voi myöhemmin liittää osaksi yliopistotutkintoa ainakin yhteiskunta- ja valtiotieteellisissä tiedekunnissa. HEO-lukuvuoden aikana suoritetuilla opinnoilla on myös mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta ilman valintakoetta.

Opintojen sisältö

Valtiotieteiden opintolinjan lukuvuoteen sisältyy kahden yliopistoaineen perusopinnot, jotka valitaan seuraavista: 
 • Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuus
 • Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus
 • Yhteiskunnallinen muutos
 • Viestintä
 • Valtio-opin perusopinnot
 • Poliittisen historian perusopinnot
Politiikka ja organisaatiot, Sosiaalitieteet ja Yhteiskunnallinen muutos Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Valtio-opin ja Polittisen historian perusopinnot suoritetaan Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Valtiotieteiden linjalla opiskellaan pääsääntöisesti arkipäivisin päiväsaikaan. Suurin osa yliopistoluennoista järjestetään kuitenkin iltaisin. Aikataulut annetaan aina hyvissä ajoin. Loppukeväällä alkaa valmennus eri yliopiston yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa.

Opiskelijat laativat opettajan opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukuvuodelleen. Opiskelutavat ovat monipuolisia: luentoja, aineistotehtäviä, ryhmätöitä, verkkokursseja ja projekteja. Opinnoissa on usein myös mahdollista valita perinteisen kirjatentin ja esseen välillä. Opettaja antaa palautetta edistymisestä sekä tukee oppimista. Opiskelu HEOssa on tavoitteellista, muttei tiukkapipoista.

Keskeiset sisällöt

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:

Politiikka ja organisaatiot
Sisältää mm.

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
 • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
 • Julkisuus ja demokratia 5 op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
 • Sosiaaliset maailmat 5 op
 • Sosiaalipolitiikan kysymyksiä 5 op

Sekä toinen seuraavista

 • Väestötieteen johdanto 5 op
 • Kriminologia 5 op
Yhteiskunnallinen muutos
 • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I ja II 5 op + 5 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op
 • Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntaukset 5 op
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Viestinnän perusopinnot

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op
 • Viestinnän analyysi 5 op
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus 5 op
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:
Valtio-opin perusopinnot
 • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
 • Poliittiset järjestelmät 5 op
 • Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Poliittisen historian perusopinnot

 • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
 • Suomalaisten maailmat 5 op
 • Maailmanhistoriat 5 op
Lisäksi lukuvuoden aikana on mahdollisuus suorittaa yliopistollisia kieliopintoja (ruotsi, englanti) ja yliopistollinen kirjoittamisen kurssi.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.