avoinyliopistoopetus1-1


Valtiotieteet

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako sinua yhteiskunnan tutkiminen? Haluatko ymmärtää paremmin yhteiskunnallisia ilmiöitä? Haetko opiskelemaan valtiotieteitä yliopistoon? Valtiotieteiden opintolinjalla perehdyt siihen, miten yhteiskunta toimii ja miten kansalainen voi vaikuttaa. Teoria linkittyy käytäntöön siten, että teemme opintovuoden aikana vierailuja yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin. Seuraamme päivänpolitiikan tapahtumia ja tapaamme poliittisia toimijoita. Lukuvuosi HEOssa tarjoaa tehokkaan valmistautumisen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisäksi keväällä on mahdollisuus työharjoitteluun. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Valtiotieteiden opinnot ovat pääosin päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

HEOn valtiotieteiden opintolinjalla suoritetaan 60 opintopistettä avoimen yliopiston opintoina sekä pyritään jatkamaan opintoja yliopistossa, joko valintakokeen tai avoimen väylän kautta. Valtiotieteiden opintolinjalla suoritat yliopisto-opintoja ja linjan omia opintoja. Lukuvuoteen sisältyy kahdet yliopistoaineen perusopinnot (25 op), jotka valitaan seuraavista: 
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot, 
 • Politiikan ja viestinnän perusopinnot, 
 • Valtio-opin perusopinnot tai 
 • Poliittisen historian perusopinnot.
 • Halutessasi voit myös tehdä politiikan ja organisaatioiden/tai viestinnän opintokokonaisuudet (25 op). 
Suoritat opinnot yliopisto-opettajien johdolla. Lisäksi opiskelet HEOn tehokkaissa pienryhmissä eri yliopistoaineiden oppisisältöjä ja yliopisto-opiskelun teknisiä taitoja. 

HEO:ssa suoritetut avoimen yliopiston opinnot kelpaavat myöhemmin sellaisenaan osaksi korkeakoulututkintoa, niin Suomessa kuin kaikissa EU-alueen yliopistoissa.. Voit hyödyntää ne myös mikäli haluat hakea yliopistoon avoimen väylän kautta ilman valintakokeita

Valtiotieteiden linjalla opiskellaan pääsääntöisesti arkipäivisin päiväsaikaan. Suurin osa yliopistoluennoista järjestetään kuitenkin iltaisin. Saat aikataulut aina hyvissä ajoin. Maaliskuussa alkaa valmennus eri yliopiston yhteiskuntatieteellisten/valtiotieteellisten aineiden valintakokeisiin. Valmennus järjestetään pienryhmissä sen mukaan mihin opiskelijat ovat hakemassa.

HEO lukuvuosi tarjoaa tehokkaan ja perusteellisen valmistautumisen yliopisto-opintoihin. Vuosien 2004–2011 valtiotieteiden linjan opiskelijoista 90 prosenttia jatkoi opintoja tutkinto-opiskelijana yliopistossa. Kahdeksan vuoden aikana 149/166 HEOn valtiotieteiden linjan opiskelijaa jatkoi eri yliopistojen valtio-/yhteiskuntatieteellisten tiedekunnissa.

Opiskelijat laativat opettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintovuodelleen. Opiskelutavat ovat monipuolisia: luentoja, aineistotehtäviä, ryhmätöitä ja projekteja. Toisinaan opinnoissa on myös mahdollista valita perinteisen kirjatentin ja esseen välillä. Opettaja antaa palautetta edistymisestäsi sekä tukee oppimista. Opiskelu HEOssa on tavoitteellista, muttei tiukkapipoista.

Keskeiset sisällöt

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:
Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) sisältää opintoja seuraavista aineista:
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Yhteiskuntapolitiikka
 • Väestötiede
 • Kriminologia
Politiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op) sisältää opintoja seuraavista aineista:
 • Valtio-oppi
 • Politiikan tutkimus
 • Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus
 • Maailmanpolitiikka
 • Viestintä
Halutessasi voit myös tehdä politiikan ja organisaatioiden/tai viestinnän opintokokonaisuudet (25 op).


Yhteiskunnallinen muutos, opintojaksoja (15 tai 25 op) sisältää yliopisto-opintoja seuraavista aineista:
 • Poliittinen historia
 • Talous- ja sosiaalihistoria
 • Antropologia
 • Kehitysmaatutkimus
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan:
 • Poliittinen historia (25 op): monipuolisesti Suomen, Euroopan ja maailman historiaa sekä perehtymistä historiantutkimukseen.
 • Valtio-oppi (25 op)

Lisäksi vapaaehtoisia kielikursseja:
Helsingin avoin yliopisto: Tieteellinen kirjoittaminen ja englannin kieli

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.