tekniikka

Tuotantotalous ja IT

Kiinnostaako sinua tekniikan ja talouden yhdistelmä? Haluatko oppia ymmärtämään taloutta ja yritysten toimintaa? Oletko luonteeltasi ongelmanratkaisija? Tuotantotalouden ja IT:n monipuoliset opinnot sisältävät mm. tuotantotalouden perusteet, projektinhallintaa, prosessin ja laadun johtamista sekä tuotekehitystä. Lisäksi lukuvuoden opintosisältöihin kuuluu tietojenkäsittelytieteen opintoja sekä opintoja mm. digitalisaatiosta ja patentoinnista. Lukuvuoden aikana valmistaudutaan alan jatko-opintoihin. Opintovuosi HEOssa on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Tuotantotalouden ja IT:n opinnot ovat pääosin päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin. 
Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Tuotantotalouden ja IT:n opintolinjalla keskitytään tuotantotalouden, tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmoinnin sisältöihin. Opinnoissa paneudutaan näiden alojen keskeisiin teemoihin ja käsitteisiin sekä pohditaan tuotantotalouden ja IT:n käytännön sovelluksia ja probleemia. Lisäksi opinnoissa perehdytään tuotteistamiseen ja patentointiin. Tuotantotalouden ja tietojenkäsittelytieteen perusopinnot etenevät Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

Opintojen sisältö

Tuotantotalouden perusopinnoissa (25 op) pohditaan organisaation toimintoja ja johtamista sekä projektityön luonnetta ja projektihallintaa. Muita sisältöalueita ovat mm. tuotekehitys, tuotekehityksen johtaminen ja toteuttaminen, prosessi- ja laatujohtaminen, mallintaminen, työterveys, työturvallisuus sekä työn tuottavuus ja tuloksellisuus.
Jaksojen sisällöt:

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op

Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op

Prosessi ja laatujohtaminen, 5 op

Tuotekehitys, 5 op

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnoissa (25 op) perehdytään alan käsitteistöön, pohditaan tietotekniikan ja ihmisen välistä suhdetta, käyttöliittymiä, tietojärjestelmien suunnittelua sekä ohjelmistoliiketoiminnan perusteita. Ohjelmoinnin jaksolla syvennytään ohjelmoinnin perusteisiin, peruskäsitteisiin ja -rakenteisiin sekä ohjelmistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ongelmanratkaisussa. Opintojaksojen sisällöt:

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

Johdatus ohjelmointiin, 5 op

Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op

Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet, 5 op

Keskeisenä osana Tuotantotalouden ja IT:n opintolinjaa on tehokas valmistautuminen alan yliopisto-opintoihin.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.