Kaksi

Teologia ja historia

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Oletko hakemassa yliopistoon lukemaan teologiaa tai historiaa? Kiinnostaako sinua uskonnon- tai historiantutkimus? Teologian ja historian opintolinjalla suoritat yleisen teologian, historian tai poliittisen historian perusopinnot. Yleisen teologian perusopintoihin sisältyvät kaikki teologian viisi oppiainetta. Historian ja poliittisen historian opintoihin sisältyy monipuolisesti Suomen historiaa, yleistä historiaa sekä politiikan ja kulttuurin historiaa. Ne kattavat ajanjakson antiikista nykypäivään. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Teologian ja historian opinnot ovat pääosin iltaopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Teologian opinnot johdattavat uskonnolliseen ymmärtämiseen historiallisessa ja kulttuurisessa viitekehyksessä. Yleisen teologian opinnoissa on tavoitteena saada perustiedot teologisesta ajattelusta viiden eri oppiaineen kautta: eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian, käytännöllisen teologian ja uskontotieteen. Historian opinnoissa opiskelijat käyvät läpi historiantutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimussuuntauksia. Tavoitteena on saada perustiedot yleisestä historiasta, Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, kulttuurihistoriasta sekä historiantutkimuksesta. Opinnot sisältävät myös arkeologian opintojakson.

Opintojen sisältö

Teologian opinnoissa opintojen kurssit noudattavat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintosuunnitelmia:

Johdatus eksegetiikkaan 5 op
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op ja Johdatus opin historiaan 3 op
Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op ja Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
Uskontotieteen oppihistoria 2 op ja Moderni uskonnollisuus 3 op

Historian opinnoissa kurssit suoritetaan Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti:

Historian perusopinnot (25 op): 
Historian taito 5 op
Avauksia arkeologiaan 5 op
Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Poliittisen historian perusopinnot (25 op):
Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
Suomalaisten maailmat 5 op
Maailmanhistoriat 5 op

Linjan muut opintojaksot täydentävät yliopisto-opintoja. Opintovuoden aikana tehdään vierailuja teologian ja historian opiskelijoita kiinnostaviin kohteisiin (esim. museot, näyttelyt) ja tavataan alan ammattilaisia. Vierailuohjelma räätälöidään opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Keväällä on mahdollisuus työharjoitteluun.

Loppukevät painottuu HEOn omaan, tehokkaaseen ja perusteelliseen valmistautumiseen valintakokeisiin pienryhmissä. Erityisesti panostamme hakuun Helsingin yliopiston tiedekuntiin. Valmennusta järjestetään myös muiden yliopistojen valintakokeisiin.

Teologian ja historian linjalla opiskellaan ainekohtaisissa opintoryhmissä yliopiston opettajien johdolla. Opintoryhmissä opiskellaan eri opintojaksojen oppisisältöjä ja yliopisto-opiskelun teknisiä taitoja. Yliopisto-opinnot voidaan myöhemmin liittää sellaisenaan osaksi korkeakoulututkintoa ja hyödyntää hakiessa yliopistoon avoimen väylän kautta eli ilman valintakoetta.

Teologian ja historian opintolinjalla opiskellaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Myös yliopisto-opetus järjestetään teologian ja historian osalta päiväsaikaan. Tenttejä on iltaisinkin.  Aikataulut annetaan aina hyvissä ajoin.

Opiskelijat laativat opettajan avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukuvuodelleen. Opiskelutavat ovat monipuolisia: luentoja, aineistotehtäviä, ryhmätöitä, portfolio-työskentelyä ja projekteja. Opiskelijat saavat opettajalta palautetta edistymisestään. Opiskelu on tavoitteellista, muttei tiukkapipoista.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.