Kaksi

Teologia ja historia

Aloita yliopistosi HEOssa - koulutus keskellä Helsinkiä!

Teologian ja historian opintolinjalla suoritat yleisen teologian, historian tai poliittisen historian perusopinnot. Yleisen teologian perusopintoihin sisältyy kaikki teologian viisi oppiainetta. Historian ja poliittisen historian opintoihin sisältyy monipuolisesti Suomen historiaa, yleistä historiaa sekä politiikan ja kulttuurin historiaa. Ne kattavat ajanjakson antiikista nykypäivään.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Teologian opinnot johdattavat uskonnolliseen ymmärtämiseen. Yleisen teologian opintoihin kuuluvien viiden eri oppiaineen kautta saat perustiedot teologisesta ajatelusta:
Johdatus eksegetiikkaan 5 op;
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op;
Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op ja Johdatus opin historiaan 3 op;
Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op ja Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3op; sekä
Uskontotieteen oppihistoria 2 op ja Moderni uskonnollisuus 3 op

Historian opinnoissa opit historiantutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimussuuntauksia. Poliittisen historian opinnoissa saat perustiedot yleisestä historiasta eli maailmanhistoriasta ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta sekä historiantutkimuksesta.

Teologian ja historian linjalla opiskellaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Myös yliopisto-opetus järjestetään teologian ja historian osalta päiväsaikaan. Tenttejä on iltaisinkin. Saat aikataulut aina hyvissä ajoin.

Suoritat opinnot yliopistonopettajien johdolla. Lisäksi opiskelemme HEOn tehokkaissa pienryhmissä eri opintojaksojen oppisisältöjä sekä yliopisto-opiskelun teknisiä taitoja. Yliopisto-opinnot voit myöhemmin liittää sellaisenaan osaksi korkeakoulututkintoa ja hyödyntää myös mikäli haet yliopistoon avoimen väylän kautta eli ilman valintakoetta.

Linjan muut opintojaksot täydentävät yliopisto-opintoja. Teemme vierailuja teologian ja historian opiskelijoita kiinnostaviin kohteisiin (esim. museot, näyttelyt) ja tapaamme alan ammattilaisia. Vierailuohjelma räätälöidään opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Keväällä on mahdollisuus työharjoitteluun.

Loppukevät painottuu HEOn omaan, tehokkaaseen ja perusteelliseen valmistautumiseen valintakokeisiin pienryhmissä. Erityisesti panostamme hakuun Helsingin yliopiston tiedekuntiin. Valmennusta järjestetään myös muiden yliopistojen valintakokeisiin.

Opiskelijat laativat opettajan avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman kouluvuodelleen. Opiskelutavat ovat monipuolisia: luentoja, aineistotehtäviä, ryhmätöitä, portfolio-työskentelyä ja projekteja. Opettajalta saat palautetta omasta edistymisestäsi. Opiskelu on tulostavoitteista, muttei tiukkapipoista.