SISUSTUSSUUNNITTELU HEO23

Sisustuksen ja sisustussuunnittelun opinnot  koulutus keskellä Helsinkiä!

Haluatko sisustussuunnittelijaksi? Oletko kiinnostunut tilasuunnittelusta, stailauksesta ja sisustussuunnittelusta? Onko sinulla tavoitteena sisustussuunnittelijan työ? Oletko hakemassa sisustusarkkitehtuurin korkeakouluopintoihin? Opiskele HEOssa sisustussuunnittelua! Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Sisustussuunnittelun opinnot ovat iltaopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.Opintojen tavoitteet

Tavoitteenamme on tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Sisustussuunnittelun opintolinjan opiskelijat hakevat vuoden jälkeen jatko-opintoihin sekä aloittavat työskentelyn alalla. Opinnot sisältävät inspiroivia vierailevia luennoitsijoita sekä paljon vierailuja alan toimistoihin sekä työhuoneille. Alaan tutustuminen auttaa määrittämään omia tavoitteita ja suuntautumaan itseä eniten kiinnostavaan työhön. Tavoitteena on opiskelijan teknisen osaamisen, oman tyylin ja ammatillisen yleissivistyksen kehittäminen. Opinnoissa opiskelijat keskittyvät päätoimisesti sisustussuunnitteluun sekä tilalliseen stailaukseen koko opintovuoden ajan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hallita suunnitteluprosessia, hallitsee pohjakuvien sekä esityskuvien teon ja tuntee hyvin materiaali- ja väriopin. 

Opintojen sisältö

Sisustussuunnittelun opintolinjalla opiskelijat keskittyvät sisustussuunnittelun, stailaamisen ja somistamisen harjoitteluun sekä julkisissa tiloissa että yksityisissä tiloissa. Mallintaminen ja mallintamisohjelmien käyttö, työpajat sekä käytännön projektit ovat osa sisustussuunnittelun opintolinjan opiskelua.

Oppiaineina ovat mm. tilasuunnittelun perusteet, somistus, lavastus, stailaus, materiaalioppi, tietokoneavusteinen suunnittelu sekä visuaalisen suunnittelun perusteet, luova ajattelu ja taidehistoria. Lukuvuoden aikana opiskelijat valmistautuvat kevään valintakokeisiin ja ennakkotehtäviin. Työelämään tähtäävät opiskelijat keskittyvät työnäytteiden tekemiseen sekä käytännön harjoituksiin.

Sisustussuunnittelun opintolinja antaa valmiuksia toimia sisustussuunnittelijana, somistajana tai stailistina tilallisissa projekteissa sekä hakea sisustusalan korkeakouluopintoihin. Jatko-opintojen kautta on mahdollista saada sisustusarkkitehdin pätevyys. 

Jatko-opinnot ja työelämä

Sisustussuunnittelun opinnoissa saa valmiuksia toimia sisustussuunnittelu-, stailaus-, somistus- sekä esimerkiksi näyttelysuunnittelutehtävissä. Stailisti voi työskennellä esimerkiksi mainostoimistossa, lehdissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sisustusarkkitehtuuria voi opiskella muun muassa Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella ja lukuisissa ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukset kestävät neljä vuotta. Sisustusarkkitehtuurin haussa matematiikan koetta ei ole. Sisustusarkkitehtuurin koulutus sisältää suunnittelua, taidehistoriaa, teknistä piirtämistä ja rakenteiden opiskelua. Sisustusarkkitehdit työllistyvät muotoilutoimistoihin, arkkitehtitoimistoihin, teollisuuden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. 

Hakeminen jatko-opintoihin

Sisustusarkkitehtuuri:

Useimpiin kouluihin haku on kaksiosainen. Ennakkotehtävät palautetaan huhtikuussa. Niiden pohjalta alalle soveltuvimmat kutsutaan pääsykokeisiin. Pääsykokeet kestävät koulusta riippuen 2-5 päivää. Pääsykokeet testaavat ideointi-, suunnittelu-, sommittelu-, muodonanto- ja piirustustaitoa. Pääsykokeita järjestetään toukokuun puolesta välistä kesäkuun alkuun.

Lukuvuosimaksuun sisältyy kaiken opetuksen, luentojen, oppitunneilla jaettavan opetusmateriaalin ja avoimen yliopiston kulujen lisäksi atk-laitteiston sekä monistuskoneen käyttö sekä lounaat ravintola Kirstin Keitaassa päivittäin.