carousel_MG_5699a

Psykologia

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako psykologian opiskelu? Haluaisitko ymmärtää ihmisiä paremmin? Tarjoamme HEOn Psykologian linjalla mahdollisuuden opiskella avoimen yliopiston opintoja Helsingin Kalliossa. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa psykologian valintakokeisiin, tai halutessa mm. kasvatusalan VAKAVA-yhteishakuun. Psykologian opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Psykologian perusopinnoissa (25 op) opiskelijat tutustuvat psykologian osa-alueiden teorioihin, tilasto- ja tutkimusmenetelmiin sekä tieteenalan peruskäsitteisiin.  Opiskelijat oppivat ymmärtämään psykologista tietoa ja käyttämään sitä omia kokemuksia ja arkielämää arvioidessaan.

Opintojen sisältö

HEOn Psykologian opintolinjalla opiskelijat suorittavat psykologian perusopinnot sekä yhdet vapaavalintaiset perusopinnot esim. kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta tai sosiaalitieteistä. Näistä kukin luetaan pääsääntöisesti tutkintoon kuuluviksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissa.  Opinnot voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineena.

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, oppimistehtäviä, opiskelua pienryhmissä, lukupiirityöskentelyä ja tenttejä.  Kevätlukukaudella opiskelijat osallistuvat psykologian laitoksen opiskelijavalintoihin tähtäävään valmistautumiseen, jonka tilastomatematiikan osuus aloitetaan jo syksyllä.

Lukuvuoden alussa keskustelemme erikseen opiskelijoiden kanssa valinnoista ja laadimme henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Psykologian perusopinnoissa saatavat tiedot antavat hyödyllisiä valmiuksia psykologin ammatin lisäksi muihinkin ihmisläheisiin ammatteihin, kuten terapeutin tai ohjaajan työhön. Psykologisesta tiedosta on monesti paljon hyötyä ylipäänsä arkielämässä. Perusopinnot sisältävät kurssit seuraavista aihealueista:

  • Persoonallisuuspsykologia
  • Neuropsykologia
  • Kognitiivinen psykologia
  • Kehityspsykologia
  • Psykologian tutkimusmenetelmät
Kevätlukukaudella järjestämme lisäksi valintahaastatteluharjoituksen sekä mahdollisuuden  ohjattuun työharjoitteluun. 

Opiskelun hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.