draama2

Kasvatustieteet

Aloita yliopistosi HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako opetusala? Haetko lastentarhanopettajaksi? Haluatko opiskella kasvatustiedettä ja erityispedagogiikkaa? Kasvatustieteiden opintolinjalla voit opiskella avoimen yliopiston opintoja Helsingin Kalliossa.  Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa mm. kasvatusalan VAKAVA-yhteishakuun. Kasvatustieteiden opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.


Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Kasvatustieteiden opintolinjalla tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista.Tavoitteena on, että opiskelijat muodostavat kokonaiskäsityksen kasvatustieteistä ja ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen yhteiskuntaan ja elämään. Opinnoissa perehdytään keskeisiin kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin, käsitteisiin ja teorioihin.

Opintojen sisältö

HEOn Kasvatustieteiden opintolinjalla opiskelijat voivat valita kaksi yliopistoarvosanaa suoritettavakseen: perusopinnot erityispedagogiikasta, kasvatustieteistä tai psykologiasta. Näistä kukin luetaan pääsääntöisesti tutkintoon kuuluvaksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissa. Opinnot voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineena.

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, intensiivijaksoja, oppimistehtäviä, opiskelua pienryhmissä ja tenttejä. Kevätlukukaudella valmistaudutaan kasvatusalan VAKAVA-kokeeseen. Loppukevään työharjoittelussa saadaan käytännön tuntumaa itseä kiinnostavaan ammattiin.

Lukuvuoden alussa keskustelemme opiskelijoiden kanssa valinnoista ja laadimme henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Erityispedagogiikan ja kasvatustieteiden opinnot avaavat tietä esim. luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai erityisopettajaksi. Psykologian perusopinnoissa saa valmiuksia mm. koulutussuunnittelijan tai psykologin ammatteihin. Psykologian ja erityispedagogiikan perustiedot johdattavat myös muihin ihmisläheisiin ammatteihin, kuten terapeutin tai ohjaajan työhön.  

1. Erityispedagogiikan perusopinnoissa (25 op) tutustutaan erityisryhmien koulutukseen, koulutussovelluksiin ja kehitykseen sekä tieteenalana että käytännön toimintana.  Opinnoissa perehdytään opetuksen suunnitteluun, opetukseen ja kuntoutukseen eri yhteyksissä sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteiskunnallisen osallistumisen toteutuksiin. 
 • Erityispedagogiikan peruskurssi
 • Syrjäytyminen
 • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet
 • Oppimisen haasteet
 • Tuen tarve
2. Kasvatustieteiden perusopinnoissa (25 op) tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys kasvatustieteistä ja ymmärtää, mikä on kasvatuksen ja koulutuksen merkitys yhteiskuntaan ja elämään. Opinnoissa perehdytään keskeisiin kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin, käsitteisiin ja teorioihin.
 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia
 • Kasvatuspsykologia
 • Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti
Kasvatustieteiden perusopinnot jo suorittaneelle on tarjolla kasvatustieteistä aineopinnot. Toteutamme nämä opinnot Turun avoimen yliopiston nopeutetun aikataulun mukaisesti yhdessä lukuvuodessa. Aineopintojen suorittaminen voi johtaa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.

3. Psykologian perusopinnoissa (25 op) tutustutaan psykologian osa-alueiden teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä tieteenalan peruskäsitteisiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään psykologista tietoa ja käyttämään sitä omia kokemuksia ja arkielämää arvioidessa.
 • Persoonallisuuspsykologia
 • Neuropsykologia
 • Kognitiivinen psykologia
 • Kehityspsykologia
 • Psykologian tutkimusmenetelmät
Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.