ARKKITEHTUURIN YLÄBANNERI 2017Arkkitehtuuri ja muotoilu

Aloita arkkitehtuurin ja muotoilun opinnot HEOssa — koulutus keskellä Helsinkiä!

Oletko kiinnostunut arkkitehtuurista ja muotoilusta? Haetko opiskelemaan arkkitehtuuria tai muotoilua yliopistoon tai ammattikorkeakouluun? Haetko opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria? Oletko kiinnostunut muotoilusta, mutta et ole varma, mille linjalle hakea? Arkkitehtuurin ja muotoilun opintolinja soveltuu kaikille arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista tai muotoilusta kiinnostuneille. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Arkkitehtuurin ja muotoilun opinnot ovat iltaopiskelua. Opetusta on arkipäivisin.


Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Tavoitteenamme on tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Arkkitehtuurin ja muotoilun opintolinja ei ole vain valmennuskurssi, vaan uran ensimmäinen vuosi. Opinnot sisältävät inspiroivia vierailevia luennoitsijoita alalta sekä paljon vierailuja alan toimistoihin ja työhuoneille. Alaan tutustuminen auttaa määrittämään omia tavoitteita ja suuntautumaan alalla itseä eniten kiinnostavaan työhön. Tavoitteena on opiskelijan teknisen osaamisen, luovuuden, oman tyylin ja ammatillisen yleissivistyksen kehittäminen. Opinnoissa opiskelijat keskittyvät päätoimisesti arkkitehtuuriin ja muotoiluun koko opintovuoden ajan. Tavoitteena on opiskelija, joka osaa tuottaa innovatiivisia ja poikkeuksellisia ideoita sekä esittää ne visuaalisesti näyttävällä tavalla. Arkkitehtuurin opinnoissa keskitymme paljon myös matematiikkaan, koska matematiikan koe on osa hakua arkkitehtuurin jatko-opintoihin. Muotoiluun hakiessa matematiikan koetta ei ole. 

Opintojen sisältö

Arkkitehtuurin ja muotoilun opintolinjalla opiskelijat saavat valmiuksia kolmiulotteisten, toiminnallisten ja esteettisten kokonaisuuksien hahmottamiseen. Opinnot antavat yleiskuvan arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyvistä ammateista ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden tarkentaa suuntaansa.

Arkkitehtuurissa ja muotoilussa taide, humanistiset tieteet, tekniikka ja luonnontieteet kohtaavat. Opinnot korostavat luovaa, innovatiivista ja esteettistä suunnitteluotetta sekä kehittävät hyvää materiaali- ja tyylisilmää. Opinnot koostuvat teoriatiedosta, taidehistoriasta, vierailuista, luovan ajattelun harjoituksista, matematiikasta, piirustus- ja mallinrakennusharjoituksista sekä ryhmätyöpajoista.

Syyslukukausi on alan perusmetodiikan ja tyylin tutkimista sekä luovan prosessin harjoittelua. Miten saada hyviä ideoita ja kehittää niitä eteenpäin? Tuntemusta taideteollisesta alasta syvennetään taidehistorian sekä työhuone-, toimisto- ja näyttelyvierailuiden avulla.

Kevätlukukaudella painopiste siirtyy esitystekniikoihin ja kouluihin hakemiseen. Piirustus- ja mallinrakennustekniikoiden opettelussa voidaan harjoitella oman ajattelun esittämistä. Lisäksi keväällä opiskelijat valmistautuvat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin sekä ennakkotehtävien laatimiseen. Kurssilla järjestetään paljon pääsykoesimulaatioita, joiden avulla ajanhallinta, esitystekniikka, ideointi sekä töiden laatu paranee. Matematiikan kurssilla arkkitehtuurin opiskelijat keskittyvät laskuharjoituksiin ja pääsykokeen kaltaisiin tehtäviin. Lukuvuosi päättyy työharjoitteluun, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua arkkitehtuuriin ja muotoiluun käytännössä.

Jatko-opinnot ja työelämä

Arkkitehtuurin opiskelussa keskitytään rakennetun ympäristön suunnitteluun. Arkkitehdit voivat työllistyä yksityiselle tai julkiselle puolelle tai toimia yrittäjinä. Arkkitehtien työllisyystilanne on pysynyt hyvänä. Arkkitehtuurin koulutus sisältää suunnittelua, taidehistoriaa ja rakenteiden opiskelua. Maisema-arkkitehtuurin opiskelijat käyvät osittain samoja kursseja, mutta keskittyvät maiseman ja ympäristön suunnitteluun. Arkkitehtuurin ylempi korkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi viidessä vuodessa, mutta harva opiskelija valmistuu niin nopeasti.

Rakennusarkkitehdin koulutus on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi opiskella neljässä eri ammattikorkeakoulussa: Metropoliassa, Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen ja Oulun ammattikorkeakouluissa. Ammattisisällöltään rakennusarkkitehdin tutkinto on jonkin verran arkkitehdin yliopistotutkintoa suppeampi, ja esimerkiksi suurten rakennuskohteiden pääsuunnittelijalta edellytetään yliopistotasoista koulutusta.

Muotoilua voi opiskella muun muassa Aalto-yliopiston muotoilun koulutusohjelmassa ja lukuisissa ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukset kestävät neljä vuotta. Linjoja on monia aina palvelumuotoilusta ja teollisesta muotoilusta pakkausmuotoiluun. Muotoilijat työllistyvät muotoilutoimistoihin, arkkitehtitoimistoihin, teollisuuden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. 

Hakeminen jatko-opintoihin

Arkkitehtuuri:

Arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopistossa Otaniemessä sekä Oulun ja Tampereen yliopistojen teknillisissä tiedekunnissa. Näihin on yhteiset valintaperusteet. Opiskelijavalinta on kolmivaiheinen: ennakkotehtävät, matematiikan koe sekä piirustus- ja suunnittelukoe. Maisema-arkkitehtuurin haussa on lisäksi luonnontieteen koe. Huhtikuussa palautetaan ennakkotehtävät, jotka testaavat opiskelijan soveltuvuutta alalle. Ennakkotehtävien pohjalta kutsutaan jatkoon menevät hakijat matematiikan kokeeseen, ja sen riittävällä pistemäärällä suorittaneet kutsutaan pääsykokeisiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen valintakoe on kaksiosainen: Ensimmäisen päivän kokeessa hakijoita testataan kemian, fysiikan sekä matematiikan tehtävillä. Toisena päivänä suoritetaan soveltuvuuskoe, jolla testataan kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä ideointikykyä.

Monet HEO-arkkitehtuurin alumnit ovat hakeneet ja päässeet myös ulkomaille opiskelemaan. Alumnit käyvät kertomassa ulkomaan jatko-opinnoistaan vierailevina luennoitsijoina.

Muotoilu:

Useimpiin muotoilukouluihin haku on kaksiosainen. Ennakkotehtävät palautetaan huhtikuussa, jonka pohjalta alalle soveltuvimmat kutsutaan pääsykokeisiin. Pääsykokeet kestävät koulusta riippuen 2-5 päivää. Pääsykokeet testaavat ideointi-, suunnittelu-, sommittelu-, muodonanto- ja piirustustaitoa. Pääsykokeita on toukokuun puolestavälistä kesäkuun alkuun.

Lukuvuosimaksuun sisältyy kaiken opetuksen, luentojen, oppitunneilla jaettavan opetusmateriaalin ja avoimen yliopiston kulujen lisäksi atk-laitteiston sekä monistuskoneen käyttö sekä lounaat ravintola Kirstin Keitaassa päivittäin.