Urjot

Urheilujournalismi

Urheilutoimittajan opintojen tavoitteena on monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Linjalla opiskellaan urheilutoimittajan perustaidot lehtitoimituksessa, radio- ja tv-työssä sekä internetissä. Urheilutoimittajan monimediaalinen työprosessi, digitaaliset työkalut ja oman selostajapersoonan kehittäminen ovat keskeiset sisällöt opetuksessa.


Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Urheilutoimittajan opintojen tavoitteena on hankkia monipuoliset journalistiset valmiudet erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Lukuvuoden aikana opiskellaan urheilutoimittajan monimediaaliset perustaidot radio- ja TV- lähetyksiä sekä nettijulkaisuja varten. Opinnoissa kokeilemme myös uusia tapoja tuottaa urheiluelämyksiä yleisölle.
Syyslukukaudella opiskellaan kirjoittamista, ääni- ja videotyön perusteita sekä harjoitellaan sisältöjen julkaisemista eri medioissa. Opetuksen ja oman harjoittelun kautta journaliset työtavat ja ammattikieli tulevat opiskelijalle tutuksi.
Kevätlukukaudella urheilutoimittajan osaamista syvennetään: perehdytään erityisesti uutistyöhön, henkilöjuttuihin sekä radio- ja TV- selostamiseen. Koko lukuvuoden päättää 6 viikon mittainen työharjoittelu.
Opiskelu kokonaisuudessaan on käytäntöpainoitteista ja tekemällä oppimista. Omien töiden palautuskeskustelut tukevat oppimista ja havainnollistavat luentoja.
Osa opinnoista suoritetaan Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutustu HEO Median journalismiopiskelijoiden töihin.
Floppitaulu
Trombit


Urheilutoimittajan opinnot 39 ov

 • Johdantokurssi 2 ov
 • Kirjoittaminen 3 ov
 • Äänityö 3 ov
 • Videotyö 3 ov
 • Selostaminen 3 ov
 • Juttutyypit 1 ov
 • Henkilöjuttu 1 ov
 • Lajituntemus 2 ov
 • Haastattelu 1 ov
 • Projektiopinnot 2 ov
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely 2 ov
 • Visuaalinen journalismi 2 ov
 • Vierailut 1 ov
 • Syyslukukauden lopputyö 2 ov
 • Kevätlukukauden lopputyö 5 ov
 • Työharjoittelu 6 ov

Lisätietoa kurssikuvauksista tästä linkistä.