grasutjemina1


Graafinen suunnittelu 

Kiinnostaako graafinen suunnittelu? Haluatko oppia hallitsemaan visuaalisen viestinnän perusteita? HEOn Graafisen suunnittelun opiskelun tavoitteena on oppia hallitsemaan graafisen suunnittelun perusteet ja hyödyntämään kuvallisen ilmaisun lainalaisuuksia. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää yhden opintovuoden. Graafisen suunnittelun opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Graafisen suunnittelun opintojen tavoitteena on visuaalisen viestinnän perusteiden hallinta. Se tarkoittaa erilaisten painojulkaisujen kuten julisteiden, mainosten, sanoma- ja aikakauslehtien graafisen suunnittelun ja toteutuksen perusteiden osaamista. Opetus tukee sekä omaehtoista taiteellista ilmaisua että tilaustyönä tehtävää asiakaspalvelua. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuvat myös oman osaamisensa tuotteistamiseen ja portfolion koostamiseen.

Opintojen sisältö

HEOn Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelijat käyvät läpi koko graafisen suunnittelun työprosessin ideoinnista julkaisuvalmiin aineiston tuottamiseen. Opetusmenetelmä on käytännönläheinen. Työpajatyyppinen tekemällä oppiminen ja palautekeskustelut tukevat uusien asioiden oppimista.

Graafisen suunnittelun opinnot keskittyvät kolmeen pääteemaan: työprosessit, tekniikat ja ilmaisu suunnittelutyössä. Opinnot sisältävät mm. seuraavia kursseja: ohjelmat ja tekniikka, markkinointi ja mainonta, typografia, pakkaussuunnittelu, infografiikka, web-suunnittelu.

Lisätietoa kurssikuvauksista löydät täältä.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmateriaalit, opiston tekninen laitteisto ja ohjelmat sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.