esport

eSport - elektroninen urheilu

eSport-opinnoissa perehdymme elektronisen urheilun kilpapelaamisen ja pelinomaisen harjoittelun ohella myös urheilulliseen elämäntapaan, joka sisältää fyysisen kuntoilun lisäksi ravintotietouden ja säännöllisen unirytmin osana arkipäivän elämänhallinta. Osallistumme eSport -opiskelijoista muodostettavilla joukkueilla turnaustapahtumiin.Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on oman pelaajaprofiilin kokonaisvaltainen haltuunotto

  • henkilökohtaisen harjoitteluohjelman laatiminen

  • keskittymis- ja paineensietokyvyn parantaminen

  • reaktionopeuden ylläpito ja sen mahdollinen parantaminen

  • eri peligenrejen pelaaminen oman pelin osatekijöiden vahvistamiseksi

  • valmistautuminen pelitapahtumaan

  • eri pelistrategioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen kilpailutilanteessa

  • urheilullisen elämäntavan omaksuminen ja kehittäminen

Sisältö

eSport opinnoissa keskitytään tietotekniikkaa hyödyntävän kilpaurheilun systemaattiseen ja vastuulliseen valmentautumiseen. Lukuvuoden aikana perehdymme elektronisen urheilun kilpapelaamisen erityispiirteiden ja pelinomaisen harjoittelun lisäksi myös fyysisen kunnon luomiseen ja ylläpitoon sekä mentaaliharjoitteluun. Urheilullisen elämäntapaan kuuluu myös ravintotietous ja säännöllinen uni osana arkipäivän elämänhallinta. Luomme opiskelijoista pelitiimit, joilla osallistumme turnaustapahtumiin. Opinnot sopivat sekä elektronisen urheilun harrastajille että alan ammattilaisiksi suuntautuville.