draama

Musiikkiteatteri

Miltä tuntuisi tehdä tuplapiruetti ja laulaa rekisterin korkeinta ääntä yhtä aikaa?  Musiikkiteatterin opintolinjalla pääset kehittämään taitojasi niin laulun, tanssin kuin näyttelijäntyönkin alueilla. Tutustut musikaalien kiehtovaan maailmaan ja pääset luomaan uutta. Musiikkiteatterin klassikot, musiikkiteatterin ja monet muut mahdollisuudet!

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fiOpintojen tavoitteet ja tehtävä

Musiikkiteatteriopintojen tavoitteena on tarjota korkealaatuista ja monipuolista opetusta musiikkiteatterista. Ydinalueina ovat laulu, näyttelijäntyö, tanssi sekä fyysinen ilmaisu. Musiikkiteatteriopinnot valmentavat ja antavat välineitä kulkemaan kohti musiikkiteatterin ja teatterin ammattimaista tekemistä ja alati kehittyvää taiteilijan polkua. Tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen niin laulun, näyttelijäntyön kuin tanssin alueilla. Opinnoissa tuetaan kunkin opiskelijan yksilöllistä kehitystä ja taiteilijan kasvua. Musiikkiteatterin opinnot valmentavat ja tukevat jatko-opintoja musiikkiteatterin ja teatterin ammattioppilaitoksiin sekä korkeakouluihin.


Opintojen sisältö ja työtavat

Opiskelujen pääaineet ovat laulu (ensemble-laulu, yksinlaulu ja lauluilmaisu), näyttelijän työ (näyttelijä ja teksti, näyttelijä ja laulu sekä roolityö), sekä tanssi ja fyysinen ilmaisu. Opinnoissa painottuu taitojen kehittyminen sekä oman taiteilijuuden löytäminen. Opiskelu on ryhmämuotoista lähiopetusta, jossa opiskelijan omalla panoksella, kuten itsenäisellä harjoittelulla ja sitoutumisella, on tärkeä rooli. Jokaisen opiskelijan kehitys vie koko ryhmän oppimisprosessia eteenpäin. Lisäksi ryhmä tukee ja kannustaa jokaista jäsentää ylittämään omat rajansa. Suurelta osin opiskelu on tekemällä oppimista.

Opintojen aikana perehdytään musiikkiteatteriin omana taiteenalanaan sekä ammennetaan että syvennytään musiikin ja teatterin tietotaitoon. Opinnoissa tekniikan opiskelu- niin laulun, tanssin kuin näyttelijäntyön osalta- tähtää monipuolisesti oman instrumentin haltuunottoon. Linjalla opiskellaan tekniikkaa, jotta kyetään laajaan ja tarkkaan ilmaisuntaitoon. Viikkokohtaisen opiskelun lisäksi tärkeä osa-alue ovat keikat, esiintymiset ja produktiot, joissa on tietysti mukana myös yleisö.


Lukuvuoden kurssisisältö:
 • Laulutekniikka 3 ov
 • Laulun teksti ja tulkinta 4 ov
 • Lauluilmaisu ja esiintyminen 3 ov
 • Näyttelijäntyö 5 ov
 • Ideasta esitykseksi 1 ov
 • Tanssi 3 ov
 • Musiikkiliike 1 ov
 • Musiikin teoria 1 ov
 • Musiikkiteatterin tuntemus 1 ov
 • Taiteilijan kasvaminen 1 ov
 • Syyslukukauden produktiot 5 ov
 • Kevätlukukauden produktiot 10 ov

Opettajat

Opettajina toimivat kokeneet musiikkiteatterin ammattilaiset. Opettajia leimaa intohimoinen suhtautuminen musiikkiteatterin tekemiseen ja sen opettamiseen.


Musiikkiteatterin linja on iltaopetuksen linja. Opetus sijoittuu arkisin klo. 15-20 aikavälille.