037

Laulaja

Laulusta haaveileva aloittelija, pidemmälle edistynyt, ammattiopintoihin tähtäävä, oman tulkinnan väylää etsivä, välivuotta kaipaava? Tervetuloa HEOn Laulajalinjalle, kannustavaan ja luovaan oppimisympäristöön, jossa saat henkilökohtaiset eväät kehittää omaa instrumenttiasi, oppia laaja-alaisesti musiikkia sekä teoriassa että käytännössä, ja olla osa innostavaa opiskelijaporukkaa!

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet ja tehtävä

Opintojen tavoitteena on tarjota monipuolista, kokonaisvaltaista ja korkealaatuista opetusta laulussa. Lisäksi tuetaan ja vahvistetaan opiskelijan kasvua laulajana. Lukuvuoden tavoitteena on, että opiskelija kehittyy laulutekniikassa, lauluilmaisussa, äänenkäytössä, esiintymisessä sekä musiikinteoriassa. 

Laulajalinjan opetussisältö koostuu monipuolisesti musiikin eri osa-alueista. Laulun pienryhmätunneilla saat henkilökohtaista ohjausta oman instrumenttisi kehittämiseen. Tunneilla on mahdollisuus seurata toisten opetusta ja saada siitä neuvoja ja inspiraatiota myös omaan laulamiseesi. Lukujärjestykseen kuuluu myös muun muassa viikoittaiset musiikinteorian tunnit, laulutekniikan tunnit, mielenkiintoiset artisti-/musiikintekijöiden luennot, bändisoitto yhdessä musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa, stemmalaulun treenaus, oma harjoittelu sekä eripuolilla Helsinkiä tapahtuvat keikat yhteistyössä muusikkolinjan opiskelijoiden kanssa.

Opintojen sisältö

Opiskelun pääaine on laulu, joka sisältää muun muassa laulutekniikan, lauluilmaisun, tyylilajit, äänenkäytön, ensemblelaulun sekä yksinlaulun. Lukuvuoden aikana opiskelijalle tulee tutuksi laulutekniikka ja kokonaisvaltainen äänenkäyttö kaikilla tasoilla tyylisuunnasta riippumatta. Hyvän laulutekniikan tukemana laulajan äänet ja "soundit" ovat mahdollista tuottaa terveellisesti ja ääntä rasittamatta.

Lauluilmaisu on laulutekniikan rinnalla merkittävä sisältö lukuvuoden aikana. Tavoitteena on laulajan autenttisen läsnäolon ja esiintymisen luontevuuden harjoittaminen. Lisäksi tärkeätä on laulun/musiikkikappaleen viestin ja tunteiden välittämisen taito sekä tyylilajin jäsentäminen.

Tärkeässä roolissa ovat myös lauluillat ja esiintymiset, jotka ovat opiskelijan ja koko ryhmän kannalta merkittäviä oppimis- ja kehittymisprosesseja. Esiintyminen ja kontakti yleisöön tuovat uuden elementin laulajana kehittymiseen.

Opiskelu on lähiopetusta, jonka lisäksi oppilaan omalla panoksella, itsenäisellä harjoittelulla ja opintoihin sitoutumisella on tärkeä rooli.

Opiskelu itsessään on pääosin tekemällä oppimista, lukuunottamatta musiikinteorian luento-osuuksia. 

Lukuvuoden kurssisisältö:


  • Laulutekniikka 6 ov
  • Laulu instrumenttina 10 ov
  • Tulkinta, ilmaisu ja esiintyminen 3 ov
  • Kuoro/ensemble 3 ov
  • Musiikinteoria 3 ov
  • Taiteilijuus ja työelämätietous 4 ov
  • Yhteissoitto ja esiintymiset 5 ov
  • Käytännön harjoittelu, projektit ja työharjoittelu 5 ov