037

Laulaja

Oletko artistin urasta haaveileva aloittelija, pidemmälle edistynyt, ammattiopintoihin tähtäävä, oman tulkinnan väylää etsivä tai välivuotta kaipaava? Tervetuloa HEOn Laulajalinjalle, kannustavaan ja luovaan oppimisympäristöön, jossa saat kehittää omaa instrumenttiasi, oppia laaja-alaisesti musiikkia sekä teoriassa että käytännössä ja olla osa innostavaa opiskelijaporukkaa!Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Opintojen tavoitteena on tarjota monipuolista, kokonaisvaltaista ja korkealaatuista opetusta laulussa. Lisäksi tuetaan ja vahvistetaan opiskelijoiden kasvua laulajina. Lukuvuoden tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät laulutekniikassa, lauluilmaisussa, äänenkäytössä, esiintymisessä sekä musiikinteoriassa.

Opintojen sisältö

Laulaja-opintolinjan opetussisältö koostuu monipuolisesti musiikin eri osa-alueista. Laulun pienryhmätunneilla opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta oman instrumenttinsa kehittämiseen. Tunneilla on mahdollisuus seurata toisten opetusta ja saada siitä neuvoja ja inspiraatiota omaan laulamiseen. Lukujärjestykseen kuuluvat myös viikoittaiset musiikinteorian tunnit, laulutekniikan opetus, artisti- ja musiikintekijöiden luennot, bändisoitto yhdessä musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa, stemmalaulun treenaus, oma harjoittelu sekä keikat eri puolilla Helsinkiä yhteistyössä muiden muusikkolinjan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelun pääaine on laulu, joka sisältää muun muassa laulutekniikan, lauluilmaisun, tyylilajit, äänenkäytön, ensemblelaulun sekä yksinlaulun. Lukuvuoden aikana opiskelijoille tulevat tutuiksi laulutekniikka ja kokonaisvaltainen äänenkäyttö tyylisuunnasta riippumatta. Hyvä laulutekniikka tukee äänen tuottamista terveellisesti ja ääntä rasittamatta.

Lauluilmaisu on laulutekniikan rinnalla merkittävä sisältö lukuvuoden aikana. Tavoitteena on autenttisen läsnäolon ja esiintymisen luontevuuden harjoittaminen. Lisäksi tärkeää on biisin viestin ja tunteiden välittämisen taito sekä tyylilajin jäsentäminen.

Olennaisena osana lukuvuotta ovat lauluillat ja esiintymiset, jotka ovat opiskelijan ja koko ryhmän kannalta merkittäviä oppimis- ja kehittymisprosesseja. Esiintyminen ja kontakti yleisöön tuovat uuden elementin laulajana kehittymiseen.

Opiskelu on lähiopetusta, jonka lisäksi opiskelijoiden omalla panoksella, itsenäisellä harjoittelulla ja opintoihin sitoutumisella on tärkeä rooli.

Opiskelu itsessään on pääosin tekemällä oppimista, lukuun ottamatta musiikinteorian luento-osuuksia. 

Lukuvuoden kurssisisältö:

  • Laulutekniikka 6 ov
  • Laulu instrumenttina 10 ov
  • Tulkinta, ilmaisu ja esiintyminen 3 ov
  • Kuoro/ensemble 3 ov
  • Musiikinteoria 3 ov
  • Taiteilijuus ja työelämätietous 4 ov
  • Yhteissoitto ja esiintymiset 5 ov
  • Käytännön harjoittelu, projektit ja työharjoittelu 5 ov