grasutjemina1

Kuvataide & urbaani kuva

Kuvataidekoulutusta keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako taiteen tekeminen ja kuvataiteen opiskelu? Kuvataiteen ja urbaanin kuvan opinnoissa opiskelijat tutustuvat taiteellisen työskentelyn eri osa-alueisiin. Opetuksen tavoitteena on antaa tekniset mahdollisuudet ja tieto-taito omaan kuvataiteelliseen ilmaisuun. HEOn kuvataideopinnot antavat hyvän perustan omaehtoiselle taiteen tekemiselle ja taidekoulutuksen jatko-opintoja varten. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Kuvataideopinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Kuvataiteen ja urbaanin kuvan opintojen keskeisenä tavoitteena on oman tekijäidentiteetin vahvistaminen ja kasvaminen. Lisäksi lukuvuosi luo hyvän perustan omaehtoiselle taiteen tekemiselle sekä kuvataiteen jatko-opinnoille.

Opintojen sisältö

HEOn Kuvataiteen ja urbaanin kuvan opinnoissa opiskelijat lähestyvät omaa taiteellista prosessia tutkimalla ja etsimällä uusia työtapoja. Lukuvuosi sisältää seuraavia osa-alueita:

  •     Materiaaliopissa sovelletaan eri tekniikoita tekniikoiden taiteellisessa työprosessissa.
  •     Taideteoriassa perehdytään värioppiin, sommitteluun ja taidesemiotiikkaan.
  •     Maalaustyöpajat perehdyttävät opiskelijat käytännön tekemiseen.
  •     Lisäksi opiskelijat laativat portfolion töistään ja rakentavat oman näyttelyn.

Opinnoissa tutustutaan myös perinteisen kuvataiteen reuna-alueisiin kuten graffiteiden, tatuoinnin ja graafisen suunnittelun mahdollisuuksiin taidemuotoina.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.