grasutjemina1

Kuvataide & urbaani kuva

Kuvataiteen ja urbaanin kuvan opinnoissa opiskelijat tutustuvat taiteellisen työskentelyn eri osa-alueisiin. Opetuksen tavoitteena on antaa tekniset mahdollisuudet ja tieto-taito omaan kuvataiteelliseen ilmaisuun. HEOn kuvataideopinnot antavat hyvän perustan omaehtoiselle taiteen tekemiselle ja kuvataiteen jatko-opintoja varten.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Koulutus sisältää seuraavia osa-alueita:
  • Materiaaliopissa sovelletaan eri tekniikoita tekniikoiden taiteellisessa työprosessissa.
  • Taideteoriassa perehdytään värioppiin, sommitteluun ja taidesemiotiikkaan.
  • Maalaustyöpajat perehdyttävät opiskelijat käytännön tekemiseen.
  • Opiskelijat laativat portfolion töistään ja rakentavat oman näyttelyn.
Opinnoissa tutustutaan myös perinteisen kuvataiteen reuna-alueisiin kuten graffiteiden, tatuoinnin ja graafisen suunnittelun mahdollisuuksiin taidemuotoina. Opiskelijat lähestyvät omaa  taiteellista prosessia tutkien uusia työtapoja etsien. Tavoitteena on oman tekijäidentiteetin vahvistuminen ja kasvaminen.