stadnup

Komiikka ja Stand Up

Aloita tiesi huippukoomikoksi HEOsta!

Haluaisitko keskittyä monipuolisesti komiikkaan taiteen- ja viihteenlajina sekä sen ajankohtaisimpaan tyylilajiin stand up -komiikkaan? Opiskele Komiikan ja Stand Upin opintolinjalla HEOssa! Lukuvuoden aikana syvennytään laaja-alaisesti komiikan ja stand upin tekniikoihin, komiikan käsikirjoittamiseen ja sen sisältöihin, esityksen dramaturgiaan ja valmistamiseen sekä toteutukseen. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Komiikan ja Stand Upin opinnot ovat iltaopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.


Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Komiikan ja Stand Upin opintolinjalla opiskelijat syventyvät komiikan ja stand up -komiikan sisältöihin, käsikirjoittamiseen, tekniikoihin sekä esityksen valmistamiseen ja toteutukseen. Opintojen tavoitteena on tarjota tietoa, taitoa ja osaamista komiikasta ja stand upista sekä työkaluja oman stand up -ohjelmiston ja sen sisällön rakentamiseen.

Lukuvuosi sisältää mm. improvisaatiota, stand upia, kehollista komiikkaa, sketsityöskentelyä ja koomista näyttelemistä, fyysistä ilmaisua, imitaatiota ja äänen monipuolista käyttöä sekä perinteistä klovneriaa. Lukuvuoden aikana opitaan myös esityksen tuotantoprosessin hallintaa ja työelämän käytäntöjä: freelancerina toimiminen, raha, laskutus, palkka, toimeksianto, ohjelmatoimisto, työllisyys sekä oman työn hinnoittelu.

Opintojen sisältö

Lukuvuoden aikana opiskelijat syventyvät nimenomaan komiikan kirjoittamiseen eri välineille (mm. näyttämö, TV ja radio) sekä laaja-alaisemmin myös käsikirjoittamiseen ja kirjoittamiseen, esityksen dramaturgiaan, esiintymiseen ja komiikan lainalaisuuksiin. Käsikirjoittamista ja harjoituksia tehdään opiskeluryhmässä, jossa kokeillaan myös komiikan toimivuutta käytännössä.

Vierailukäynnit ja omat esiintymiset sekä palaute, analyysi ja osiin purkaminen edellä mainituista ovat tärkeä osa opiskelijan jatkuvaa kehittymistä. Lukuvuoden aikana pohditaan myös mm. seuraavia kysymyksiä: Mikä meitä naurattaa, mitä komiikka on, miten komiikka on aikaan sidottua ja ajankohtaista? Mitkä ovat minun vahvuuteni ja tyylilajini? Millainen minä olen koomikkona?

Lukuvuosi tarjoaa runsaasti harjoitteita, tekemällä oppimista, käsikirjoittamista, improvisaatiota, esiintymisiä sekä produktioita helsinkiläisissä ravintoloissa ja klubeilla, vertaisarviointia, yleisö- ja asiantuntijapalautetta. Opinnot tarjoavat opiskelijalle valmiuksia toimia myös juontajana sekä monipuolisena viihdetaiteilijana. Lukuvuoden aikana opettajina toimivat alan ammattilaiset, jotka tuovat erilaisia tulokulmia komiikan ja stand upin tekemiseen.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.