stadnup

Komiikka ja Stand Up

Lukuvuoden opinnot keskittyvät monipuolisesti komiikkaan taiteen- ja viihteenlajina sekä sen ajankohtaisimpaan tyylilajiin Stand Up -komiikkaan. Lukuvuoden aikana syvennytään laaja-alaisesti komiikan ja Stand Upin tekniikoihin, komiikan käsikirjoittamiseen, sisältöihin, esityksen dramaturgiaan ja valmistamiseen sekä toteutukseen. Lukuvuosi sisältää runsaasti käytännön harjoitteita, vierailijoita, vierailuja sekä esiintymisiä ja produktioita helsinkiläisissä ravintoloissa, klubeilla ja esiintymispaikoilla. Vrtaisarviointia sekä yleisö- ja asiantuntijapalautetta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös juontajana sekä monipuolisena viihdetaiteilijana.


Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

Vuoden aikana syvennytään komiikan ja Stand Up -komiikan sisältöihin, käsikirjoittamiseen, tekniikoihin sekä esityksen valmistamiseen ja toteutukseen. Lukuvuoden aikana opiskelija saa monipuolisesti tietoa, taitoa, työkaluja ja kokemusta komiikasta ja Stand Up -komiikasta

Lukuvuosi sisältää mm. improvisaatiota, stand-up:ia, kehollisesta komiikkaa, sketsityöskentelyä ja koomista näyttelemistä, fyysistä ilmaisua, Imitaatiota ja äänen monipuolista käyttöä sekä perinteistä klovneriaa. Lukuvuoden aikana opitaan myös esityksen tuotanto prosessin hallintaa ja  työelämäntaitoja: freelancerinä toimiminen, raha, laskutus, palkka, toimeksianto, ohjelmatoimisto, työllisyys. Oman työn hinnoittelu. 

Sisällöt

Lukuvuoden aikana syvennytään nimenomaan komiikan kirjoittamisen eri välineille (mm. näyttämö, TV ja radio) sekä laaja-alaisemmin myös käsikirjoittamiseen ja kirjoittamiseen, esityksen dramaturgiaan, esiintymiseen ja komiikan lainalaisuuksiin. Käsikirjoittamista, harjoituksia, tekemistä ja komiikan käytännön toimivuuden kokeilemista tehdään vertaisryhmässä.

Vierailukäynnit ja omat esiintymiset sekä palaute, analyysi ja osiin purkaminen edellä mainituista ovat tärkeä osa opiskelijan jatkuvaa kehittymistä. Lukuvuoden aikana pohditaan myös mm. mikä meitä naurattaa? Mitä komiikka on? Miten komiikka on aikaan sidottua ja ajankohtaista? Mitkä ovat minun vahvuuteni ja tyylilajini? Millainen minä olen koomikkona? 

Opintovuoden yhtenä tavoitteena on tarjota tietoa, taitoa ja osaamista komiikasta ja Stand Upista sekä työkaluja rakentaa oma Stand Up -ohjelmisto ja sisältö.

Lukuvuosi tarjoaa runsaasti harjoitteita, tekemällä oppimista, käsikirjoittamista, improvisaatiota, esiintymisiä sekä produktioita helsinkiläisissä ravintoloissa ja klubeilla, vertaisarviointia, yleisö- ja asiantuntijapalautetta. Opinnot tarjoavat opiskelijalle valmiuksia toimia myös juontajana sekä monipuolisena viihdetaiteilijana. Lukuvuoden aikana opettajina toimivat alan ammattilaiset, jotka tuovat monipuolisesti erilaisia tulokulmia komiikan ja Stand Upin tekemiseen.