Kasikirjoitus

Käsikirjoittaminen ja dramaturgia

Kirjoita maailmasi uusiksi!

Kiinnostaako elokuvakäsikirjoittaminen? Tai se, miten tekstisi muuttuu valmiiksi kohtauksiksi? Haluaisitko käsikirjoittamisesta ammatin? Käsikirjoittamisen ja dramaturgian opinnoissa syvennyt monipuolisesti kirjoittamisen eri tekniikoihin. Lukuvuoden aikana suoritat Luovan kirjoittamisen perusopinnot. Koulutus kestää koko opintovuoden. Käsikirjoittamisen ja dramaturgian opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
Opintotoimisto (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

HEOn Käsikirjoittamisen ja dramaturgian opintolinjalla opiskelijat syventyvät erilaisiin kirjoittamisen muotoihin, elokuva- ja teatteridramaturgiaan ja ammatilliseen tuotantokulttuuriin. Lähtökohdistaan riippuen opiskelijat saavat välineitä kirjoittamisharrastuksen aloittamiseen tai syventämiseen sekä valmennusta alan ammattiopintoihin tai ammatillisen osaamisensa laajentamiseen kirjoittajana.

Opintojen sisältö

Käsikirjoittamisen ja dramaturgian opinnoissa kirjoitetaan tekstejä elokuva- ja tv-tuotantoon sekä itsenäisesti että tiimeissä. Kirjoittamisen lisäksi opiskelijat voivat syventyä henkilöohjaukseen ja näyttelijäntyöhön. Opintolinja toimii tiiviissä yhteistyössä Elokuva- ja TV-ilmaisun sekä Draaman ja näyttelijäntaiteen opintolinjojen kanssa. HEOssa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan asioita käytännössä.

Lukuvuoden aikana opiskelijat suorittavat Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) Turun avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaan.

Elokuvallista yleissivistystä laajennetaan tutustumalla elokuvahistorian keskeisiin suuntauksiin. Opintovuoden aikana käydään katsomassa laatuelokuvia Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) elokuvateatterissa Orionissa.

Keväällä järjestetään valintakoevalmennus, joka on tarkoitettu ammatillisiin opintoihin hakeville. Opintovuoden lopulla opiskelijat pääsevät työharjoittelussa tutustumaan viideksi viikoksi alan työpaikkoihin ja työtehtäviin.

Opinnoista vastaa elokuva-alalla korkeakoulutetut ja pätevät opettajat, joilla on vankka kokemus opintolinjan suunnittelusta ja toteutuksesta. Vierailevina opettajina toimii muitakin huippuammattilaisia.

Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö sekä ateria arkipäivisin. Asuntolassa asuville kuuluvat lisäksi aamupala ja lounas.