Mm

Draama ja näyttelijäntaide

Näyttelijäntaidetta, draamaa ja teatteriopintoja keskellä Helsinkiä!

Näyttelijätyötä, teatterituotantoja, yhteistyötä mm. elokuva ja TV -opiskelijoiden kanssa!  Draamalinjalla opiskellaan näyttämötyön ja esiintymisen käytäntöä ja teoriaa. Opetusohjelmaan kuuluu teatteri- ja elokuvaesiintyminen. Opiskelun selkeä pääpaino on näyttelijäntyössä. Tämän lisäksi draamalla perehdytään muihin teatterin eri osa-alueisiin, esimerkiksi ohjaukseen ja dramaturgiaan.


Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii ja kehittyy näyttelijän- ja teatterityössä sekä esiintymisessä monipuolisesti käytännön ja teorian kautta. Lukuvuoden aikana tehtävät demoesitykset, produktiot ja vierailukäynnit ovat pedagogisia prosesseja, joissa on myös yleisöelementti mukana.
Draamaopintojen tavoitteena on tukea teatterialalle ja alan korkeakouluopintoihin pyrkiviä Suomessa ja ulkomailla antaen lisätaitoja- ja tietoja teatterialasta.
Draaman opiskelijalta odotetaan motivaatiota ja sitoutumista draaman opiskeluun sekä halua kehittyä ja oppia uutta. Opiskelijalla tulee olla aito kiinnostus teatteria kohtaan ja kykyä taiteelliseen työskentelyyn yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojen sisältö

Opintojen sisällössä painotus on näyttelijäntyössä, kuten läsnäolossa, vuorovaikutuksessa, esiintymistaidoissa, improvisaatiossa, fyyfisessä ilmaisussa, puheessa ja äänenkäytössä. Opinnoissa tutustutaan laajasti teatteriin taiteenlajina ja sen eri osa-alueisiin, joita ovat käsikirjoittaminen ja dramaturgia, ohjaaminen, teatterin yleistietous ja soveltava teatteri. Produktioiden valmistus ja esiintymiset yleisölle ovat hedelmällisiä oppimisen ja kehittymisen kannalta.
Teatterin opiskelu tapahtuu ryhmässä ja on päätoimista päiväopiskelua. Olennaista työtavoissa on kokemuksellisuus, kokeileminen ja toimiminen, joita tukee tiedollinen oppiminen. Lukuvuosi koostuu erilaisista kursseista, oppiaineista sekä opintojen aikana valmistettavista produktioista.
Opettajina linjalla toimivat kokeneet ja työhönsä sitoutuneet teatterialan ja teatteripedagogiikan ammattilaiset. Opetus toteutetaan päivisin.