Mm

Draama ja näyttelijäntaide

Näyttelijäntaidetta, draamaa ja teatterikoulutusta keskellä Helsinkiä!

Haluatko näyttelijäksi? Onko suunnitelmissasi hakea Teatterikorkeaan ja kaipaat siihen valmennusta? Draaman ja näyttelijäntaiteen opintolinjalla opiskelet näyttämötyön ja esiintymisen käytäntöä ja teoriaa. Opetusohjelmaan kuuluu teatteri- ja elokuvaesiintyminen. Opiskelun selkeä pääpaino on näyttelijäntyössä. Tämän lisäksi opinnoissa perehdytään muihin teatterin osa-alueisiin, esimerkiksi ohjaukseen ja dramaturgiaan. Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko lukuvuoden. Draaman ja näyttelijäntaiteen opinnot ovat päiväopiskelua. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen tavoitteet

Opintovuoden tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ja kehittyvät näyttelijän- ja teatterityössä sekä esiintymisessä monipuolisesti käytännön ja teorian kautta. Lukuvuoden aikana tehtävät esitykset, produktiot ja vierailukäynnit ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Opintojen tavoitteena on tukea teatterialalle ja alan korkeakouluopintoihin pyrkiviä Suomessa ja ulkomailla.

Draaman ja näyttelijäntaiteen opiskelijoilta odotetaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun sekä halua kehittyä ja oppia uutta. Opiskelijoilla tulee olla aito kiinnostus teatteria kohtaan ja kykyä taiteelliseen työskentelyyn yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojen sisältö

Opintojen sisällössä painotus on näyttelijäntyössä, kuten läsnäolossa, vuorovaikutuksessa, esiintymistaidoissa, improvisaatiossa, fyysisessä ilmaisussa, puheessa ja äänenkäytössä. Opinnoissa tutustutaan laajasti teatteriin taiteenlajina ja sen eri osa-alueisiin, joita ovat käsikirjoittaminen ja dramaturgia, ohjaaminen, teatterin yleistietous ja soveltava teatteri. Etenkin produktioiden valmistus ja esiintymiset yleisölle ovat hyödyllisiä oppimisen ja kehittymisen kannalta.

Opiskelu tapahtuu ryhmässä ja on päätoimista päiväopiskelua. Produktioiden esityksiä on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Olennaisia asioita työtavoissa ovat kokemuksellisuus, kokeileminen ja toimiminen, joita tukee tiedollinen oppiminen. Lukuvuosi koostuu erilaisista kursseista, oppiaineista sekä opintojen aikana valmistettavista produktioista. Draaman ja näyttelijäntaiteen opiskelijat tekevät yhteistyötä myös muiden HEOn opintolinjojen kanssa, mm. Elokuva- ja TV-ilmaisun.

Opettajina linjalla toimivat kokeneet ja työhönsä sitoutuneet teatterialan ja teatteripedagogiikan ammattilaiset.

Opiskelun hintaan sisältyvät kahdet perusopinnot, opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin, sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.