hakuajatjavalintakokeet

Ajankohtaista

18.7.2018

Miten kansanopisto-opiskelija rahoittaa opiskeluvuotensa?

Yleinen kysymys opintoja suunnitellessa on, miten rahoittaa tai selvitä taloudellisesti opinnoista. Iso osa HEOn opiskelijoista käy opintojen ohessa töissä osa-aikaisesti, mutta myös opiskeluun ja asumiseen tarjottavilla tuilla on roolinsa opiskelijan arjessa. Listasimme alle yleisimpiä tukimuotoja kansanopisto-opiskelijalle.

Kelan opintotuki

Kansanopiston opiskelija on oikeutettu Kelan toisen asteen opintotukeen. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. 

Lisätietoa Kelan opintotuesta: https://www.kela.fi/opintotuki-kuka-voi-saada

Asumisen tuet

Yleinen asumisen tuki

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.

Lisätietoa yleisen asumisen tuesta: https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Asumistuki jos asut opiston asuntolassa

Kansanopiston maksullisella opintolinjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja.

HEOn asuntolassa asuville kuuluu asumisen hintaan arkisin kaksi lämmintä ruokaa ja aamupala, sekä kuntosali ja uimahallietuus.

Lisätietoa opiston asumislisästä: https://www.kela.fi/opintotuki-asumislisa

Opintoseteli

Opintosetelillä on mahdollista kattaa HEOn opintojen kustannuksia. Opiskelijan maksettavaksi jää osa hallinto- ja tukipalvelukuluista, materiaalikuluista ja ruokailusta. HEOn opintoseteliä voit hakea, jos olet pitkäaikaistyötön, omaat alhaisen pohjakoulutuksen, sinulla on oppimisvaikeuksia, olet kuntoutuja tai maahanmuuttaja.

Lisää opintosetelistä: https://www.heo.fi/tietoa_meista/opiskelu_opintosetelilla

Aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. 

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

Työttömyysetuus:

Jos olet vähintään 25–vuotias ja työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella myös kokopäiväisesti työttömyyspäivärahalla. Lisää työttömyysetuudesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Kuntoutusraha:

Voit saada opiskeluun kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai siellä pysyminen, ja tuilla pyritään takaamaan toimeentulo kuntoutumisen aikana.

Lisätietoa: https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/'peukalot

 

 

 


Palaa otsikoihin