hakuajatjavalintakokeet

Ajankohtaista

10.11.2017

HEO keräilee ja nenäilee 2017

HEO on jälleen mukana Nenäpäivässä ja hankkii varoja kehitysmaiden lapsille. Osallistu keräykseen opiston keräyslippaalla.

Nenäpäivä-säätiön tukemat järjestöt ovat Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida International, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura. Nenäpäivän toiminnassa mukana olevat järjestöt tekevät lakkaamatta töitä, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään: ravintoon, koulutukseen, terveyteen ja turvaan.


nenapaiva_2016_mekin_olemme_mukana_rgb_1

Nenäpäivä-keräyksen varoilla yhdeksän järjestöä tekee pitkäjänteisesti työtä kehitysmaissa – Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa – lasten koulutuksen, terveyden, turvan ja ravinnon saannin edistämiseksi. Työllä saadaan aikaan kestäviä tuloksia, joista hyötyvät lasten perheiden lisäksi ympäröivät yhteisöt. Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään elämään. Keräyksen toteuttaa HEOn opiskelijakunta.

Tehdään yhdessä - pienestäkin lahjoituksesta on iso apu!


Palaa otsikoihin