yliopistoon

Lääketiede

Aloita lääketieteen opistosi HEOssa- yliopisto-opintoja ja valmentautumista

Oletko kiinnostunut lääketieteestä? Oletko hakemassa opiskelemaan lääketiedettä? Haetko yliopistoon opiskelemaan hammaslääketiedettä tai eläinlääketiedettä? Paranna valmiuksiasi ja opiskele  HEOn lääketieteen linjalla.

Hakeminen HEOon

Hakemus täytetään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

Lääketieteen opintojen tavoitteena on antaa perustiedot ja - taidot lukion laajan oppimäärän fysiikasta, biologiasta ja kemiasta. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan osaamista soveltavien tehtäviän ja aineistoharjoitusten tekemisessä. Lääketieteen opintojen tavoitteena on valmentaa lääketieteellisen alan yliopisto-opintoihin (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede). Opiskelija saa lukuvuoden opinnoista valmiuksia myös hakiessaan yliopistoon luonnontieteellisille aloille, kuten kemiaan, fysiikkaan tai farmasiaan. Lääketieteen opinnot on suunniteltu alasta kiinnostuneille ja erityisesti alan korkeakoulu-opintoihin tähtääville.


Opintojen sisältö

Opintoihin sisältyy lukion laaja oppimäärä fysiikassa, kemiassa ja biologiassa sekä kertauskurssi näistä kaikista aineista. Lukuvuoden opetuksessa vahvistetaan opiskelijan kykyä tehdä soveltavia harjoitteita fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Tieteellisen tekstin lukeminen, jäsentäminen ja ymmärtäminen sekä aineistoharjoitukset sisältyvät lukuvuoden opetussisältöön. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana avoimen yliopiston kursseja esimerkiksi liikuntalääketieteestä ja terveystieteestä.

Lukuvuoden sisältö
  • Lukion fysiikan laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Lukion kemian laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Lukion biologian laaja oppimäärä ja kertauskurssi
  • Valinnaisia avoimen  yliopiston kursseja liikuntalääketieteestä ja terveystieteestä.
  • Lukion laajan oppimäärän fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan perustuvia soveltuvia harjoitustehtäviä.
  • Aineistokokeet
  • Tieteellisen tekstin tuottaminen
  • Harjoitusvalintakokeita

Syyslukukaudella opiskelu painottuu fysiikan, kemian ja biologian vahvan perusosaamisen hankkimiseen. Opiskelu tapahtuu luentojen, tehtävien ja laskujen avulla. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua avoimen yliopiston opintoihin halutessaan. Syyslukukaudella on myös mahdollisuus suorittaa harjoitusvalintakokeita, jos tiedot ja taidot ovat kiitettävällä tasolla.
Kevätlukukaudella opiskelu painottuu yhä enemmän valintakoevalmentautumiseen.  Valintakoevalmennus painottuu aineistoharjoituksiin, harjoitusvalintakokeisiin ja niistä saatavaan palautteeseen, jolla kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa kohti yliopistojen valintakokeita.