kasi3

Kauppatieteet

Aloita kauppatieteiden opiskelu HEOssa

HEOn kauppatieteen koulutus antaa loistavat valmiudet opiskella ja valmentautua kauppatieteen tai taloustieteen opintoihin yliopistossa. Kauppatieteiden opinnot on tarkoitettu erityisesti kaupallisen alan korkeakouluopintoihin tähtääville. Lukuvuoden aikana suoritetut yliopisto-opinnot voi myöhemmin hyväksilukea osaksi yliopistotutkintoa.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Tavoitteet

Kauppatieteen opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot- ja taidot yritys- sekä liiketoiminnan käytännöstä ja teoriasta. Opetukseen kuuluu myös valmennus kaupallisen alan jatko-opintoja varten. Linja on suunniteltu kaupallisen alan yliopisto-opintoihin tähtääville.

Opintojen sisältö

Kauppatieteen opinnot sisältävät alan ydinaineita, kuten johtamista, markkinointia, laskentatoimea, taloustiedettä sekä matematiikkaa. Lisäksi linjaan sisältyy Jyväskylän avoimen yliopiston 28 opintopisteen laajuinen liiketoimintaosaamisen perusteet- opintokokonaisuus sekä 8 opintopisteen taloustieteen peruskurssi.
Opetus laajentaa ja syventää tietoja kaupallisesta alasta sekä tukee avoimen yliopiston opiskelua. Yliopistosuoritusten opiskelu integroituu muuhun linjan sisältöön  ohjaustuntien (tuutorointi) ja avoimen yliopiston opettajien antamien lähiopetustuntien kautta.
Opiskelu sisältää luentoja, opintoryhmätyöskentelyä, pienryhmäohjausta, monimuoto-opiskelua, esseesuorituksia, työpapoja, tenttejä sekä harjoitusvalintakokeita.

Lukuvuoden kurssisisältö:
  • Markkinointi ja markkinointiviestinnän perusteet
  • Matematiikka
  • Johtamisen perusteet
  • Taloustiede ja kansantalous
  • Yrittäjyys
  • Työharjoittelu
  • Avoimen yliopiston opinnot ja valmistautuminen yliopisto-opintoihin.

Opetus on pääsääntöistä päiväopiskelua, opetus sijoittuu arkisin klo. 8-15 aikavälille.