draama2

Kasvatustieteet ja psykologia

Aloita yliopistosi HEOssa - koulutus keskellä Helsinkiä!

Kiinnostaako opetusala? Haetko lastentarhanopettajaksi? Haluatko opiskella psykologiaa vaiko erityispedagogiikkaa? Kasvatustieteiden ja psykologian linjalla voit opiskella avoimen yliopiston opintoja Helsingin Kalliossa.  Opiskelu HEOssa on päätoimista ja oikeuttaa hakemaan Kelan opintotukea. Koulutus kestää koko opintovuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa mm. kasvatusalan VAKAVA -yhteishakuun.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Heon kasvatustieteiden ja psykologian linjalla voit valita kaksi yliopistoarvosanaa suoritettavaksesi: perusopinnot erityispedagogiikasta, kasvatustieteestä tai psykologiasta.  Näistä kukin luetaan pääsääntöisesti tutkintoosi kuuluviksi myöhemmissä yliopisto-opinnoissasi.  Opinnot voi käyttää myös tulevan yliopistotutkinnon sivuaineena. 

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, tutortilaisuuksia, verkkoluentoja, intensiivijaksoja, oppimistehtäviä, opiskelua pienryhmissä, lukupiirityöskentelyä ja tenttejä.  Kevätlukukaudella valmistaudumme psykologian laitoksen opiskelijavalintoihin ja kasvatusalan Vakava-kokeeseen. Loppukevään työharjoittelussa saat käytännön tuntuman sinua kiinnostavaan ammattiin. 

Lukuvuoden alussa keskustelemme yhdessä valinnoistasi ja laadimme kanssasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman.  Valitessasi erityispedagogiikan ja kasvatustieteet avaat tietäsi esim. luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai erityisopettajaksi.  Psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoissa saat puolestaan valmiuksia mm. koulutussuunnittelijan tai psykologin ammatteihin.  Psykologian ja erityispedagogiikan perustiedot johdattavat myös ihmisläheisiin ammatteihin kuten terapeutin tai erityispsykologin työhön.    

1. Erityispedagogiikan  perusopinnoissa 25 op perehdytään erityisryhmien koulutukseen, koulutussovelluksiin ja kehitykseen sekä tieteenalana että käytännön toimintana.  Perehdyt opetuksen suunnitteluun, opetukseen ja kuntoutukseen eri yhteyksissä sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteiskunnallisen osallistumisen toteutuksiin. 
 • Erityispedagogiikan peruskurssi
 • Syrjäytyminen
 • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet
 • Oppimisen haasteet
 • Tuen tarve
2. Kasvatustieteen perusopinnoissa 25 op tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista. Muodostat kokonaiskäsityksen kasvatustieteestä ja ymmärrät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen yhteiskuntaan ja elämään. Opinnoissa perehdyt keskeisiin kasvatustieteen tutkimuskohteisiin, käsitteisiin ja teorioihin.
 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia
 • Kasvatuspsykologia
 • Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti
Kasvatustieteen perusopinnot jo suorittaneelle on tarjolla kasvatustieteestä aineopinnot. Toteutamme nämä opinnot Turun avoimen yliopiston nopeutetun aikataulun mukaisesti yhdessä lukuvuodessa.  Aineopintojen suorittaminen voi johtaa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.

3. Psykologian perusopinnoissa 25 op tutustut psykologian osa-alueiden teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä tieteenalan peruskäsitteisiin.  Opit ymmärtämään psykologista tietoa ja käyttämään sitä omia kokemuksiasi ja arkielämää arvioidessasi.
 • Kehityspsykologia
 • Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet
 • Persoonallisuuspsykologia
 • Kliininen psykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia
 • Psykologian tutkimusmenetelmät
Opiskelun hintaan sisältyy opetus, opetusmonisteet, opiston atk-laitteiston käyttö, kaikki yliopistoarvosanoista aiheutuvat kustannukset ja lounaat arkipäivisin sekä asuntolassa asuville ateriat myös aamuisin ja iltaisin.