ARKKITEHTUURIN YLÄBANNERI 2017
Arkkitehtuuri ja muotoilu

Aloita arkkitehtuurin ja muotoilun opinnot HEOssa

Oletko kiinnostunut arkkitehtuurista ja muotoilusta? Haetko opiskelemaan arkkitehtuuria tai muotoilua yliopistoon tai ammattikorkeakouluun? Haetko opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria? Arkkitehtuurin ja muotoilun koulutusohjelma soveltuu kaikille arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista tai muotoilusta kiinnostuneelle.

Hakeminen HEOon

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä.
 
HEO-info (09) 7742 420, heoinfo@heo.fi


Opintojen sisältö

Arkkitehtuuri- ja muotoilulinja antaa valmiuksia kolmiuloitteisten, toiminnallisten ja esteettisten kokonaisuuksien hahmottamiseen. Opinnot antavat yleiskuvan arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyvistä ammateista ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkentaa suuntaansa.

Arkkitehtuurissa taide, humanistiset tieteet, tekniikka ja luonnontieteet kohtaavat. Opinnot korostavat luovaa, innovatiivista ja esteettistä suunnitteluotetta sekä kehittävät hyvää mateiaali- ja tyylisilmää. Opinnot koostuvat teoriatiedosta, luovan ajattelun harjoituksista, matematiikasta, piirustus- sekä mallinrakennusharjoituksista ja ryhmätyöpajoista.

Kevätlukukaudella valmistaudutaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin ja ennakkotehtävien laatimiseen. Matematiikan kurssilla keskitymme laskuharjoituksiin ja pääsykokeen kaltaisiin tehtäviin. Matematiikan rooli on yliopistohauissa tärkeä, sillä lopullinen valintakokeiden pistemäärä muodostuu matematiikan, suunnittelun ja piirustuskokeen yhteispistemäärästä. Lukuvuosi päättyy työharjoitteluun, joka antaa mahdollisuuden tutustua arkkitehtuuriin ja muotoiluun käytännössä.

Opiskelu arkkitehtuurin opintolinjalla kestää yhden lukuvuoden. Opetus on pääosin iltaisin maanantaista perjantaihin klo 15.00–20.00 välisenä aikana.


Miksi opiskella arkkitehtuuria?

Arkkitehtuurin opiskelussa keskitytään rakennetun ympäristön suunnitteluun. Arkkitehdit voivat työllistyä yksityiselle tai julkiselle puolelle tai toimivat yrittäjinä. Arkkitehtien työllisyystilanne on pysynyt suhteellisen hyvänä. Arkkitehtuurin ylempi korkeakoulututkinto on suunniteltu läpäistäväksi viidessä vuodessa, mutta harva opiskelija valmistuu niin nopeasti. Arkkitehtuurin koulutus sisältää suunnittelua, kuvataidetta, historiaa ja rakenteiden opiskelua. Maisema-arkkitehtuurin opiskelijat käyvät osittain samoja kursseja, mutta keskittyvät maiseman ja ympäristön suunnitteluun.

Rakennusarkkitehdin koulutus on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi opiskella neljässä eri ammattikorkeakoulussa: Metropolia AMK, Savonia AMK, Tampereen AMK ja Oulun seudun AMK. Ammattisisällöltään rakennusarkkitehdin tutkinto on jonkin verran arkkitehdin yliopistotutkintoa suppeampi ja esim. suurten rakennuskohteiden pääsuunnittelijalta edellytetään yliopistotasoista koulutusta.

Muotoilua voi opiskella Aalto yliopiston muotoilun ja teollisen muotoilun opinnoissa sekä Lahden muotoiluinstituutissa AMK. Ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukset kestävät neljä vuotta.  


Miksi hakea HEOn arkkitehtuurin ja muotoilun koulutukseen?

HEOn opinnoissa keskitytään päätoimisesti arkkitehtuuriin ja muotoiluun koko opintovuosi. Valmentautuminen on tehokasta. Panostamme matematiikkaan, piirrämme ja maalaamme aktiivisesti. Harjoittelemme eri välineiden ja tekniikoiden käyttöä. Kehitämme opiskelutaitoja ja ajanhallintaa. Järjestämme harjoitusvalintakokeita, jotka simuloivat pääsykoetta.

Tuemme opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Pyrimme inspiroimaan heidän luovuuttaan. Sijaitsemme keskeisellä paikalla Helsingin Kalliossa, jota ympäröi arkkitehtuurisesti merkittävät taidonnäytteet. Keväällä käynnistämme arkkitehtuurin ja muotoilun valmennuskurssin, jossa panostamme pääsykokeisiin ja ennakkotehtäviin.